• „Napis” XXII (2016)
 • „Napis” XXI (2015)
 • „Napis” XX (2014)
 • „Napis” XIX (2013)
 • „Napis” XVIII (2012)
 • „Napis” XVII (2011)
 • „Napis” XVI (2010)
 • „Napis” XV (2009)
 • „Napis” XIV (2008)
 • „Napis” XIII (2007)
 • „Napis” XII (2006)
 • „Napis” XI (2005)
 • „Napis” X (2004)
 • „Napis” IX (2003)
 • „Napis” VIII (2002)
 • „Napis” VII (2001)
 • „Napis” VI (2000)
 • „Napis” V (1999)
 • „Napis” IV (1998)
 • „Napis” III (1997)
 • „Napis” II (1995)
 • „Napis” I (1994)
SPIS NUMERÓW / XXI (2015) / SPIS TREŚCI

„Napis” XXI (2015)

SZTUKA TRACENIA, SZTUKA REZYGNACJI. SAMOOGRANICZENIE

I AUTOCENZURA W KULTURZE

Wstęp (Barbara Wolska)

Artykuł (PDF)

 

Rozprawy i materiały. Sztuka rezygnacji

Wojciech RYCZEK
Zafarbowane słówka krasomędrków. Mikołaj Rej o sztuce barwienia słów

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Agnieszka SZCZECHURA (HUMENIUK)
Zygmunt Kaczkowski wobec tradycji sarmackiej w kontekście cyklu nieczujowskiego

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Agata KŁOSEK
Za cenę śmierci. Sztuka tracenia i rezygnacji w utworach Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Magdalena RUDKOWSKA
Pająk. O wyobraźni twórczej Józefa Ignacego Kraszewskiego (wstęp do rozważań)

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Marta SOJA
Sztuka rezygnacji. Studium „Czciciela potęgi” Elizy Orzeszkowej

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Agnieszka BĄBEL
Kłopoty z Deotymą

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Tadeusz BUDREWICZ
Myśliwi i naganiacze. Stratyfikacja ról społecznych na pograniczu

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Bartłomiej SZLESZYŃSKI
O zagubieniu, utracie i pornograficznym końcu XIX wieku w „Zagubionych dziewczętach”

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

 

Rozprawy i materiały. Prus nieutracony

Wacław FORAJTER
Rozpustny Wokulski – problemów ciąg dalszy

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Ryszard KOZIOŁEK
Ekonomia polityczna lalek

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Paweł TOMCZOK
Dyskurs monetarny w „Lalce” Bolesława Prusa

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Ewa PACZOSKA
Amerykanin i Polak w Paryżu (Henry James – Bolesław Prus)

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Agata GRABOWSKA-KUNICZUK, Marta PARNOWSKA
Bolesława Prusa „zabawa” w pisanie na maszynie – narzędzie, autor, tekst

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Bolesław Prus, [Nauka Prusa pisania na maszynie] (oprac. Agata Grabowska-Kuniczuk)

Artykuł (PDF)

 

Pasje i potyczki edytorskie i tekstologiczne

Małgorzata PAWLATA
„Moeris” Marcina Eysymonta – panegiryczna sielanka na cześć Stanisława Augusta

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Marcin Eysymont, Moeris. Ekloga… (oprac. Małgorzata Pawlata)

Artykuł (PDF)

Aleksandra BŁASIŃSKA (KASICA)
„Wygórowany idealizm” czy „handel księgarski”? Dialog korespondencyjny Zofii Trzeszczkowskiej i Stanisława Marka Rzętkowskiego o publikacji przekładu „Luzjad”

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

[List Stanisława Marka Rzętkowskiego do Adama M-skiego i respons] (oprac. Aleksandra Błasińska (Kasica))

Artykuł (PDF)

Kamila BUDROWSKA
Trzy cenzorskie recenzje tomu „Wszystko jest obok” Ireneusza Iredyńskiego

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Kajetan MOJSAK
W labiryncie. Cenzorskie recenzje „Pamiętnika znalezionego w wannie” Stanisława Lema

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

 

Varia

Hanna ŻBIKOWSKA
Antoni Lange – poeta metafizyczny XIX stulecia. Barokowe konteksty „Rozmyślań”

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Elżbieta A. JURKOWSKA
Radomskie obchody jubileuszu Jana Kochanowskiego, czyli o zarządzaniu tradycją

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Bartłomiej SZLESZYŃSKI, Konrad NICIŃSKI, Agnieszka KOCHAŃSKA
Jak przekazywać naukową wiedzę w Internecie. (Na marginesach kolekcji „PrusPlus” w Nowej Panoramie Literatury Polskiej)

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Katarzyna STANNY
O sztuce rezygnacji w Sztuce

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Sztuka tracenia, sztuka rezygnacji – prace studentów ASP w Warszawie

Ilustracje

Komentarze autorów do fotografii

Komentarze (PDF)

 

Recenzje

Agata ROĆKO, Kontusz i frak. O symbolice stroju w XVIII-wiecznej literaturze polskiej, Warszawa 2015 (Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Mody oświeconych opanowane)

Recenzja (PDF)

Grzegorz ZAJĄC, Czuły weredyk. Twórczość poetycka Juliana Ursyna Niemcewicza, Kraków 2015 (Barbara Wolska, Julian Ursyn Niemcewicz jako poeta)

Recenzja (PDF)

Aldona CHOLEWIANKA-KRUSZYŃSKA, Daniel RENISZEWSKI, Biblioteka Julińska. Dzieje łowiecko-leśnego księgozbioru Potockich z Łańcuta, Łańcut 2015 (Wojciech Kaliszewski, Dzieje niezwykłej biblioteki)

Recenzja (PDF)

Agnieszka BĄBEL, Skandal, gafa, prowokacja. Obraz normy obyczajowej i jej naruszania w polskiej powieści drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 2014 (Bogdan Mazan, Naruszenie obyczaju jako życiowy spektakl)

Recenzja (PDF)

Jolanta SZTACHELSKA, Zabijanie klasyków, Warszawa 2015 (Grażyna Borkowska, Wiedza i wiara)

Recenzja (PDF)

Kariera pisarza w PRL-u, pod red. M. Budnik, K. Budrowskiej, E. Dąbrowicz i K. Kościewicz, Warszawa 2014 (Wiktor Gardocki, Kariera, pojęcie wieloznaczne)

Recenzja (PDF)

 

Noty o autorach artykułów

Artykuł (PDF)