• „Napis” XXII (2016)
 • „Napis” XXI (2015)
 • „Napis” XX (2014)
 • „Napis” XIX (2013)
 • „Napis” XVIII (2012)
 • „Napis” XVII (2011)
 • „Napis” XVI (2010)
 • „Napis” XV (2009)
 • „Napis” XIV (2008)
 • „Napis” XIII (2007)
 • „Napis” XII (2006)
 • „Napis” XI (2005)
 • „Napis” X (2004)
 • „Napis” IX (2003)
 • „Napis” VIII (2002)
 • „Napis” VII (2001)
 • „Napis” VI (2000)
 • „Napis” V (1999)
 • „Napis” IV (1998)
 • „Napis” III (1997)
 • „Napis” II (1995)
 • „Napis” I (1994)
SPIS NUMERÓW / XX (2014) / SPIS TREŚCI

„Napis” XX (2014)

„W SOCZEWCE”. WYBRANE ASPEKTY WIZUALNOŚCI

W KULTURZE XIX WIEKU

Wstęp (Barbara Wolska, Agnieszka Bąbel, Marek Pąkciński)

Artykuł (PDF)

 

I. Rozprawy i materiały

Małgorzata LISICKA
Iluzja, wizje i maskarada w rozrywkach polskich oświeconych na przykładzie komedioopery Stanisława Kostki Potockiego i pamiętnika Anny Potockiej

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Danuta KOWALEWSKA
Sposoby widzenia. Optyka w służbie oświeceniowego racjonalisty

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Wojciech KALISZEWSKI
Oko Stanisława Trembeckiego. Szkic

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Teresa WINEK
Oko, okulary, autografy – przyczynki do historii literackiej Zygmunta Krasińskiego

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Jerzy BOROWCZYK
Ćwiczenia optyczne i duchowe. Oko i umysł w utworach lirycznych Krasińskiego i Słowackiego

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Damian Włodzimierz MAKUCH
„Fantazyjne objawy zmysłowe” Wiktora Feliksa Szokalskiego – projekt obserwatora z połowy XIX wieku

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Agnieszka BĄBEL
Świat w powiększeniu. Dziewiętnastowieczny mikroskop jako instrument i jako metafora (na przykładzie twórczości Bolesława Prusa)

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Anna WIETECHA
Logika spojrzenia w „Ogrodzie Saskim” Bolesława Prusa

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Agata GRABOWSKA-KUNICZUK
„Sąd oka”? O sposobach postrzegania świata w twórczości Bolesława Prusa

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Małgorzata LITWINOWICZ-DROŹDZIEL
Wiek ekspozycji. Kilka słów o praktyce dziewiętnastowiecznych wystaw

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Agata SIKORA
Jak należy oglądać wystawę, czyli słów kilka o dziewiętnastowiecznej tęsknocie za przejrzystością doświadczenia

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Anna BARCZ
Zmierzch cyrku w „Zwierzyńcu” Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego na tle rozkwitu kultury cyrkowej w XIX wieku

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Marek PĄKCIŃSKI
Brakująca granica: wizualność a estetyczna wzniosłość w tekstach popularnonaukowych przełomu XIX i XX wieku

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

 

II. Pasje i potyczki edytorskie i tekstologiczne

Barbara WOLSKA
Widziany z oddalenia kraj ojczysty. Oda Jana Chrzciciela Albertrandiego „O miłości ojczyzny” i jej konteksty

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Jan Chrzciciel Albertrandi, O miłości ojczyzny oda (opr. B. Wolska)

Artykuł (PDF)

Małgorzata LISICKA
Wokół utworu Cypriana Norwida „Do Nikodema Biernackiego”

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Cyprian Norwid, Do Nikodema Biernackiego (transliteracja autografu)

Artykuł (PDF)

Aleksandra KASICA
W kręgu Poezji wybranych Antoniego Langego. Recenzja wydawnicza Jana Brzechwy

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Jan Brzechwa [recenzja wydawnicza Poezji wybranych Antoniego Langego]

Artykuł (PDF)

 

III. Recenzje

Tomasz WIŚLICZ, Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku. Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia, Wrocław 2012 (Justyna Bąk, Gorzka przychylność czy słodkie rozmiłowanie? Rzecz o małżeństwie i związkach nieformalnych na wsi polskiej XVII-XVIII wieku)

Recenzja (PDF)

Wiek XVIII (nie tylko) w szkole. Literatura – historia – kultura – sztuka, pod red. Bożeny Mazurkowej z udziałem Małgorzaty Marcinkowskiej, Katowice 2013 (Magdalena Falska, Niestandardowo o Oświeceniu)

Recenzja (PDF)

Elżbieta Z. WICHROWSKA, Twoja śmierć. Początki dziennika intymnego w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku, Warszawa 2012 (Katarzyna Kadzidło, Intymistyka ujarzmiona. Słowo o książce „Twoja śmierć...”)

Recenzja (PDF)

Wojciech TOMASIK, Inna droga. Romantycy a kolej, Warszawa 2012 (Wojciech Kaliszewski, Romantyczne (i nie tylko) drogi żelazne)

Recenzja (PDF)

Bolesław Prus, W Warszawie. Wybór z „Kronik”, wybór i wstęp Samuel Sandler, oprac. Agnieszka Bąbel i Agata Grabowska-Kuniczuk, Warszawa 2013 (Barbara Bobrowska, Warszawski fotoplastikon Prusa)

Recenzja (PDF)

 

IV. Varia

Bartłomiej SZLESZYŃSKI
O Bolesławie Prusie, upowszechnianiu wiedzy i wydawaniu „Kronik” słów kilka

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Katarzyna STANNY
Pryzmaty postrzegania: estetyka, ideologia, interpretacja w sztukach pięknych

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

„W soczewce” – prace studentów ASP

Ilustracje

Komentarze autorów do fotografii

Komentarze (PDF)

 

Noty o autorach artykułów

Artykuł (PDF)