• „Napis” XXII (2016)
 • „Napis” XXI (2015)
 • „Napis” XX (2014)
 • „Napis” XIX (2013)
 • „Napis” XVIII (2012)
 • „Napis” XVII (2011)
 • „Napis” XVI (2010)
 • „Napis” XV (2009)
 • „Napis” XIV (2008)
 • „Napis” XIII (2007)
 • „Napis” XII (2006)
 • „Napis” XI (2005)
 • „Napis” X (2004)
 • „Napis” IX (2003)
 • „Napis” VIII (2002)
 • „Napis” VII (2001)
 • „Napis” VI (2000)
 • „Napis” V (1999)
 • „Napis” IV (1998)
 • „Napis” III (1997)
 • „Napis” II (1995)
 • „Napis” I (1994)
SPIS NUMERÓW / XIX (2013) / SPIS TREŚCI

„Napis” XIX (2013)

ALBUM RODZINNY Z TRAUMĄ W TLE

Wstęp. Co dziś komu po rodzinie? (Barbara Wolska, Marek Pąkciński)

Artykuł (PDF)

 

I. Rozprawy i materiały

Teresa BANAŚ-KORNIAK
Zgodnie z zasadą decorum. Przyczynek do wyjaśnienia wątków metapoetyckich w „Trenach” Jana Kochanowskiego

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Iwona MACIEJEWSKA
Matrony i kawalerowie służący Ojczyźnie – portrety członków Radziwiłłowskiej familii z przemilczeniem w tle

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Jacek GŁAŻEWSKI
Pani Roland i trauma Rewolucji

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Elżbieta DĄBROWICZ
Ojciec ze skazą… w literaturze i kulturze XIX wieku (przypadek Zygmunta Krasińskiego)

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Aleksandra BUDREWICZ
Retoryka codziennej traumy („Dombey i syn” Charlesa Dickensa)

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Agnieszka BĄBEL
Rodzinne oswajanie traumy. Anegdota, humor, bagatelizowanie jako strategie opowiadania o walce i zesłaniu we wspomnieniach o powstaniu 1863 r.

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Tadeusz BUDREWICZ
Pokuta bez rozgrzeszenia. Samobójstwo i jego skutki w powieści drugiej połowy XIX wieku

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Marcin DZIKOWSKI
Bilans uczestnictwa. Rodzina w powieściach Stanisława Brzozowskiego

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Beata UTKOWSKA
Literackie i rodzinne tajemnice z Wielką Wojną w tle. O „Walce z szatanem” Stefana Żeromskiego

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Anna Małgorzata PYCKA
„Aby ta ofiara nie poszła na marne” – Stanisława Witkiewicza przesłanie do syna

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Piotr REPUTAKOWSKI
Trauma wojenna jako inspiracja powieści Aleksandra Kamińskiego

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Marek PĄKCIŃSKI
Nowoczesność: opowieść o rodzinie bezimiennej

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Anna SPÓLNA
Wskrzeszanie brata. Tadeusza Różewicza historie rodzinne

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Kamila BUDROWSKA
Portret rodziny we wczesnych wierszach (publikowanych i niepublikowanych) Mieczysławy Buczkówny

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Dawid Maria OSIŃSKI
Albumy utraconej rodzinności – o doświadczeniu środkowoeuropejskości w prozie Sándora Máraiego. Kilka przybliżeń

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Paweł KUCIŃSKI
Getto jako narracja antysemicka

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Arkadiusz MORAWIEC
Deportacja z raju. O recepcji „Skrytek” Zofii Romanowiczowej

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Irina ADELGEJM
„Tak oto urodziłem się w Gdańsku...” („Odzyskanie” Ziem Odzyskanych w młodej polskiej prozie lat 90. XX wieku)

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Kamila TUSZYŃSKA
„Dojrzałam do niekomunistycznych butów”. Mityzacja dzieciństwa jako sposób radzenia sobie z traumą

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Bartłomiej SZLESZYŃSKI
Jak przeżyć traumę apokalipsy i odzyskać wiarę w ludzi (w grze The Last of Us)

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

 

II. Pasje i potyczki edytorskie i tekstologiczne

Janusz TAZBIR
Źle się dzieje w państwie… polskim

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Corinne Fournier KISS
Traktaty pedagogiczne Honoraty z Wiśniowskich Zapovej i Klementyny z Tańskich Hoffmanowej – inspiracja czy przeróbka?

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

 

III. Varia

Katarzyna STANNY
Album rodzinny z traumą w tle

Artykuł (PDF)

Album rodzinny z traumą w tle – prace studentów ASP w Warszawie

Ilustracje

Komentarze autorów do fotografii

Komentarze (PDF)

 

IV. Recenzje

Agnieszka Maria KOBRZYCKA, Na tropie głupoty. Charakterystyka zjawiska w literaturze polskiego oświecenia, Warszawa 2013 (Danuta Kowalewska, Stultorum plena sunt omnia. Głupców pełno wszędzie?)

Recenzja (PDF)

Pamiętniki króla Stanisława Augusta. Antologia, wybór tekstu Dominique Triaire, tłum. Wawrzyniec Brzozowski, wstęp Anna Grześkowiak-Krwawicz, red. M. Dębowski, Warszawa 2013 (Agata Roćko, Powtórne świata polskiego tworzenie” przez Stanisława Augusta w świetle jego odtajnionych pamiętników)

Recenzja (PDF)

Franciszek Dionizy Kniaźnin, Po większej części przed światem nie zgasnę. Przekłady z Horacego, zebrał i opracował Jacek Wójcicki, „Biblioteka Aretuzy”, t. 5, Kraków 2011 (Barbara Wolska, Horacy okolicznościowy i użytkowy)

Recenzja (PDF)

Agnieszka Smolińska, Dyskurs oświeceniowy. Filozofia ks. Antoniego Jakuba Wiśniewskiego SchP (1718-1774), Kraków 2012 (Wojciech Kaliszewski, Między scholastyką i Oświeceniem)

Recenzja (PDF)