• „Napis” XXII (2016)
 • „Napis” XXI (2015)
 • „Napis” XX (2014)
 • „Napis” XIX (2013)
 • „Napis” XVIII (2012)
 • „Napis” XVII (2011)
 • „Napis” XVI (2010)
 • „Napis” XV (2009)
 • „Napis” XIV (2008)
 • „Napis” XIII (2007)
 • „Napis” XII (2006)
 • „Napis” XI (2005)
 • „Napis” X (2004)
 • „Napis” IX (2003)
 • „Napis” VIII (2002)
 • „Napis” VII (2001)
 • „Napis” VI (2000)
 • „Napis” V (1999)
 • „Napis” IV (1998)
 • „Napis” III (1997)
 • „Napis” II (1995)
 • „Napis” I (1994)
SPIS NUMERÓW / XVIII (2012) / SPIS TREŚCI

„Napis” XVIII (2012)

TABU I WSTYD

Tabu i wstyd w literaturze i kulturze (Barbara Wolska, Marek Pąkciński)

Artykuł (PDF)

 

I. Rozprawy i materiały

Teresa BANAŚ-KORNIAK
„Aż się za cię wstydzę, gdy cię w tańcu widzę”. O kobiecości i wstydzie w poezji Jana Kochanowskiego (na wybranych przykładach)

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Iwona MACIEJEWSKA
Erotyka jako temat wyznań w barokowym liście miłosnym. Próby przełamywania tabu

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Szymon Piotr DĄBROWSKI
Zjawisko sodomii w polskiej poezji XVIII wieku. Wstępne rozpoznanie problemu

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Barbara WOLSKA
Bez winy i wstydu. Seksualność w polskiej poezji obscenicznej o tematyce erotycznej doby Oświecenia

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Zbigniew CHOJNOWSKI
W mazurskiej gęstwienie znaków i powinności. Uwagi o opowieści Marcina Gerssa „Jest Bóg!”

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Agnieszka BĄBEL
Sztuka zrywania. Niefortunne narzeczeństwa w polskiej powieści i wspomnieniach końca XIX i początku XX w.

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Tadeusz BUDREWICZ
Zasada „3 P” – o czym myślą rodziny w powieści pozytywizmu

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Anna Małgorzata PYCKA
Przekraczanie granic w dyskursie publicystycznym Bolesława Prusa

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Bartłomiej SZLESZYŃSKI
Bolesław Prus i pozytywistyczne „porno z Murzynkami”

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Anna LEWENSTAM
„My nie jesteśmy: ty i ja. My jesteśmy czegoś katastrofalną tylko konsekwencją”. Maria Jehanne Wielopolska pisze historię kobiet

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Izabela PONIATOWSKA
Płcią opętani, gębą splątani”. Tabu w powieści popularnej na przykładzie utworów Tadeusza Dołęgi-Mostowicza („Bracia Dalcz i S-ka”) i Witolda Gombrowicza („Opętani”)

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Tomasz BOCHEŃSKI
Dwa teatry Witkacego

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Anna SOBIESKA
Scopophobia (lęk przed spojrzeniem) i marzenia i bezwstydzie – Leśmianowska fenomenologia wstydu

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Kamila BUDROWSKA
Cenzura, tabu i wstyd. Cenzura obyczajowa w PRL-u (1948-1958)

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Marek PĄKCIŃSKI
Ciało, płeć i wstyd komunisty (na marginesie fantastycznonaukowych powieści utopijnych Stanisława Lema z lat pięćdziesiątych XX w.)

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Marek PACUKIEWICZ
Między wstydem a bezwstydem – kulturowy eksperyment Salmana Rushdiego

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Kamila TUSZYŃSKA
Lesbijka, córka geja. Homoseksualizm – tabu – autonarracja w powieści graficznej „Fun Home. Tragikomiks rodzinny” Alison Bechdel

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

 

II. Varia

Katarzyna STANNY
Tabu i wstyd w fotografii czy zimny i nagi obiektyw?

Artykuł (PDF)

Tabu i wstyd – prace studentów ASP w Warszawie

Ilustracje

Komentarze autorów do fotografii

Komentarze (PDF)

 

III. Recenzje, omówienia, sprawozdania

Grażyna Legutko, Niespokojny płomień. Życie i twórczość Gustawa Daniłowskiego, Kielce 2011 (Wojciech Kaliszewski)

Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku, wstęp, wybór tekstów i opracowanie Barbara Wolska, Bożena Mazurkowa, Tomasz Chachulski, Warszawa 2011 (Jacek Wójcicki)

2012 – Rok Bolesława Prusa. Sprawozdanie (Pracownia Literatury II Połowy XIX Wieku)

Recenzje, omówienia, sprawozdania (PDF)