• „Napis” XXII (2016)
 • „Napis” XXI (2015)
 • „Napis” XX (2014)
 • „Napis” XIX (2013)
 • „Napis” XVIII (2012)
 • „Napis” XVII (2011)
 • „Napis” XVI (2010)
 • „Napis” XV (2009)
 • „Napis” XIV (2008)
 • „Napis” XIII (2007)
 • „Napis” XII (2006)
 • „Napis” XI (2005)
 • „Napis” X (2004)
 • „Napis” IX (2003)
 • „Napis” VIII (2002)
 • „Napis” VII (2001)
 • „Napis” VI (2000)
 • „Napis” V (1999)
 • „Napis” IV (1998)
 • „Napis” III (1997)
 • „Napis” II (1995)
 • „Napis” I (1994)
SPIS NUMERÓW / XVII (2011) / SPIS TREŚCI

„Napis” XVII (2011)

JAWNE I UKRYTE W LITERATURZE I KULTURZE

Jawne i ukryte w literaturze i kulturze (Barbara Wolska, Marek Pąkciński)

Artykuł (PDF)

 

I. Literatura i biografia

Marcin Jarosław KUŹMA
Życiowe wybory wyczytane spomiędzy wydań. Analiza porównawcza dwóch edycji powieści „Ksiądz Pleban” Józefa Kossakowskiego

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Wojciech KALISZEWSKI
Trembecki pod imieniem Bielawskiego ukryty

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Agata GRABOWSKA-KUNICZUK
Przejaskrawiony biografizm czy ukryta prawda? Echa przeżyć autora w powieściach Bolesława Prusa („Dusze w niewoli”, „Lalka”, „Dzieci”)

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Magdalena DZIUGIEŁ-ŁAGUNA
Mówiąc o człowieku, siebie ukrywam na dnie… Biograficzno-aksjologiczny kontekst „Rodziny Połanieckich” Henryka Sienkiewicza

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Beata UTKOWSKA
Poeci „bruLionu” – kontestatorzy czy moraliści? Na podstawie pierwszej, tzw. filetowej serii publikacji („bibLioteka” 1992)

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Anita FRANKOWIAK
„Wszystko zaczynało się od mojej obecności”. Sekretny przekaz prozy Andrzeja Stasiuka

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

 

II. Szyfrowanie doświadczenia

Iwona MACIEJEWSKA
Szyfr w świecie miłosnego wyznania – uwarunkowania i funkcje (w dawnym liście i diariuszu)

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Małgorzata WALIŃSKA
Szyfr, kod i konwencja. Staropolskie sposoby „mówienia mitologią”

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Krystyna MAKSIMOWICZ
Oświeceniowy rebus polityczny. O ukrytych w akrostychach nazwiskach wodzów targowickich

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Marek PĄKCIŃSKI
Literatura a strategia: relacje o wojnie 1920 roku Stanisława Rembeka, Eugeniusza Małaczewskiego oraz Izaaka Babla

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Wiesław RATAJCZAK
Conrad i Arendt. Ujawnianie korzeni zła

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Marek PACUKIEWICZ
„Inna tkanina”. Jawne i ukryte w przedmowach Josepha Conrada

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

 

III. Sekretny przekaz i „powierzchnia rzeczy”

Marzena WYDRYCH-GAWRYLAK
Relacja między alegorycznym obrazem a poetycką interpretacją rzeczywistości w wybranych emblematach staropolskich

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Teresa BANAŚ-KORNIAK
Jawne i ukryte sądy o rzeczywistości w „Pismach” z lat 1608-1625 Jana Dzwonowskiego

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Agnieszka BĄBEL
Jawne paragrafy i ukryte obyczaje. O niektórych zapomnianych realiach w powieści dziewiętnastowiecznej

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Anna Małgorzata PYCKA
Blaski i cienie życia aktorek końca XIX wieku pod piórem Gabrieli Zapolskiej

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

 

IV. Kody i zagadki

Przemysław ŚNIADAŁA
Kim jest Wanda, co Niemca nie chciała? Próba reinterpretacji mitu o Wandzie zawartego w „Kronice Polskiej” Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Michał GRABOWSKI
Kody i zagadki w „spiskach” tatrzańskich

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Katarzyna WĄDOLNY-TATAR
Maskowanie rzeczywistości. Kołysanka w liryce współczesnej

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Magdalena BUDNIK
Abecadło i propaganda. Cele jawne i ukryte tekstów do nauki elementarnej dorosłych w latach 1945-1972

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Kamila TUSZYŃSKA
Sygnał w szumie – ukryte opowiadanie w komiksie Neila Gaimana

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Edyta Izabela RUDOLF
W poszukiwaniu świadomości – zastosowanie alegorii w polskiej literaturze science fiction (na przykładzie „Limes inferior” Janusza A. Zajdla)

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

 

V. Varia

Grzegorz SZELWACH
Listy Konstantego Gaszyńskiego do Victora de Laprade’a

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Magdalena DĄBROWSKA
„Le vingt-un mai” – urodziny hrabiny Ireny Łubieńskiej. Obrazek z życia towarzyskiego Warszawy I połowy XIX wieku

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Kamila TUSZYŃSKA
Polskie komiksy okolicznościowe i użytkowe: historyczne, religijne, społeczne

Artykuł (PDF)

 

VI. Recenzje

Grzegorz Szelwach, Listy Adama Mickiewicza (lata 1817-1833), Nowy Jork 2006 (Maria Berkan-Jabłońska)

Recenzja (PDF)