• „Napis” XXII (2016)
 • „Napis” XXI (2015)
 • „Napis” XX (2014)
 • „Napis” XIX (2013)
 • „Napis” XVIII (2012)
 • „Napis” XVII (2011)
 • „Napis” XVI (2010)
 • „Napis” XV (2009)
 • „Napis” XIV (2008)
 • „Napis” XIII (2007)
 • „Napis” XII (2006)
 • „Napis” XI (2005)
 • „Napis” X (2004)
 • „Napis” IX (2003)
 • „Napis” VIII (2002)
 • „Napis” VII (2001)
 • „Napis” VI (2000)
 • „Napis” V (1999)
 • „Napis” IV (1998)
 • „Napis” III (1997)
 • „Napis” II (1995)
 • „Napis” I (1994)
SPIS NUMERÓW / XVI (2010) / SPIS TREŚCI

„Napis” XVI (2010)

LITERATURA I RYTUAŁY

Literatura i rytuały (Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

 

I. Słowa i język

Maciej JUNKIERT
Nieczytelne gesty. Wizerunek chrześcijan w polemice Celsusa i Orygenesa

Artykuł (PDF)

Marcela KOŚCIAŃCZUK
Analiza języka jako znaku kultury. Eksploracja modlitwy polskich Żydów Mesjańskich

Artykuł (PDF)

Tamara BRZOSTOWSKA-TERESZKIEWICZ
Semantyczne rytuały Olgi Freudenberg i Izraila Frank-Kamienieckiego

Artykuł (PDF)

 

II. Duch i litera

Jan A. CHOROSZY
Między teologią a antropologią słowa. O użytkach płynących z Modlitwy Pańskiej

Artykuł (PDF)

Izabela WINIARSKA-GÓRSKA
Zagadnienie ceremonii w XVI- i XVII-wiecznym piśmiennictwie religijnym protestantów jako spór o język sakralny

Artykuł (PDF)

Zbigniew CHOJNOWSKI
Pieśni religijne Mazurów pruskich w związku z rokiem kościelnym ułożone (na przykładzie „piosnek adwentowych”)

Artykuł (PDF)

Wiesław FELSKI
Podmiot liryczny poezji Czesława Miłosza wobec liturgii katolickiej

Artykuł (PDF)

 

III. Rytuały śmierci i życia

Mariola JARCZYKOWA
Wielkie rytuały dla małych Radziwiłłów. O tekstach towarzyszących śmierci dzieci w XVII wieku

Artykuł (PDF)

Małgorzata TRĘBSKA
Świeckie mowy obłóczynowe a ceremoniały zakonne w XVII wieku

Artykuł (PDF)

Bożena MAZURKOWA
Dzień ślubny i wieczór weselny w poezji doby stanisławowskiej. Rekonesans

Artykuł (PDF)

Krzysztof TRYBUŚ
Rytuał i pamięć w „Dziadach”. Uwagi do stanu badań

Artykuł (PDF)

 

IV. Z ciemności

Grzegorz TROŚCIŃSKI
Mord rytualny w poetyckiej relacji Stefana Żuchowskiego

Artykuł (PDF)

Grzegorz ZAJĄC
Lejbe i Siora w Ciemnogrodzie – powieściami w „nieludzkie przesądy” i „śmieszne zabobony”

Artykuł (PDF)

Sylwia KAROLAK
Pogrzeby, których nie było. O rytuałach niemożliwych (w literaturze poholokaustowej)

Artykuł (PDF)

 

V. Wiwat król! Wiwat wszystkie stany!

Sławomir BACZEWSKI
Zaślubiny króla i Rzeczypospolitej. O próbach rytualizacji elekcji monarszej w publicystyce doby pierwszego bezkrólewia

Artykuł (PDF)

Aleksandra NORKOWSKA
Miasto wita króla. Ceremoniał i jego rola komunikacyjna w diariuszach Adama Naruszewicza (1784, 1787)

Artykuł (PDF)

Krystyna MAKSIMOWICZ
Wokół oświeceniowych życzeń noworocznych

Artykuł (PDF)

 

VI. Wspólnota polityczna i rytuał

Monika SZCZOT
Między sacrumprofanum. Rozważania o dialogach zmarłych Lukiana z Samosat i Ignacego Krasickiego

Artykuł (PDF)

Magdalena ŚLUSARSKA
Między polityką a religią. O rytuałach i  rytualności konfederacji barskiej

Artykuł (PDF)

Agata WĄSACZ
„Na powrót wojska” – obrazowanie rytuału w poezji okolicznościowej lat 1809-1814

Artykuł (PDF)

Elżbieta LIJEWSKA
Tajemnice krakowskich kopców. Wokół dedykacji do misterium Norwida „Wanda”

Artykuł (PDF)

 

VII. Władza rytuału, rytuały władzy

Paweł KUCIŃSKI
Rytuały demokracji – święto totalitaryzmu. Narodowo-Radykalna refleksja o obchodach, celebracjach i pamięci między wojnami

Artykuł (PDF)

Piotr MICHAŁOWSKI
„Słońce – świeci; Razem!”. Wiersz pierwszomajowy jako rytuał

Artykuł (PDF)

 

VIII. Mowa zniewolona i swobodna

Marzena WOŹNIAK-ŁABIENIEC
Rytuał w zwierciadle cenzury. Urząd Kontroli jako strażnik kultowego obrazu władzy w początkach Polski Ludowej

Artykuł (PDF)

Danuta DĄBROWSKA
Rytuały religijno-patriotyczne i ich echa w poezji okolicznościowej lat osiemdziesiątych XX wieku

Artykuł (PDF)

Lech GIEMZA
Esej powojenny i współczesny wobec językowej rytualizacji historii

Artykuł (PDF)

 

IX. Genius loci i literatura

Jacek GŁAŻEWSKI
Wieczysty węzeł ludzkości. Pieśni łańcuchowe jako gatunek okolicznościowej poezji masońskiej

Artykuł (PDF)

Marek PĄKCIŃSKI
Symbolika piramidy w rytuałach wolnomularstwa a filozofia Nietzschego (prolegomena)

Artykuł (PDF)

Patrycja KALETA
Modlitwy Grochowiaka

Artykuł (PDF)

Bogumiła KANIEWSKA
Wiesława Myśliwskiego rytuały mowy i myśli

Artykuł (PDF)

 

X. Excelsior!

Michał GRABOWSKI
Rytuały magiczne i chrześcijańskie w „spiskach” tatrzańskich

Artykuł (PDF)

Jakub ŻMIDZIŃSKI
Przewodnik jako scenariusz rytuałów turystycznych (na podstawie dawnych bedekerów pienińskich). Narodziny pewnej religii

Artykuł (PDF)

Marek PACUKIEWICZ
Literatura alpinistyczna jako „sobąpisanie”

Artykuł (PDF)

Wojciech KALISZEWSKI
Balony nad Puławami. Osiemnastowieczne rytuały wypraw ponad chmury w poetyckim opisie

Artykuł (PDF)