• „Napis” XXII (2016)
 • „Napis” XXI (2015)
 • „Napis” XX (2014)
 • „Napis” XIX (2013)
 • „Napis” XVIII (2012)
 • „Napis” XVII (2011)
 • „Napis” XVI (2010)
 • „Napis” XV (2009)
 • „Napis” XIV (2008)
 • „Napis” XIII (2007)
 • „Napis” XII (2006)
 • „Napis” XI (2005)
 • „Napis” X (2004)
 • „Napis” IX (2003)
 • „Napis” VIII (2002)
 • „Napis” VII (2001)
 • „Napis” VI (2000)
 • „Napis” V (1999)
 • „Napis” IV (1998)
 • „Napis” III (1997)
 • „Napis” II (1995)
 • „Napis” I (1994)
SPIS NUMERÓW / XVI (2010) / OPIS

„Napis” XVI (2010)

LITERATURA I RYTUAŁY

W tomie zatytułowanym Literatura i rytuały zebrano prace, które są owocem interdyscyplinarnych rozważań, mających związek ze skodyfikowaną liturgią i paraliturgią w piśmiennictwie okolicznościowym i użytkowym. Wiele miejsca poświęcono tu ceremoniałowi – zarówno zorganizowanemu wokół centrum metafizycznego rozpatrywanego w perspektywie wyznaniowej, jak i zdystansowanemu do tradycyjnego sacrum, a nawet zorientowanemu na wartości bliższe porządkowi profanum czy wręcz tylko w nim funkcjonujące.

Zgromadzone w tomie teksty to także zapis obserwacji dotyczących zjawisk społecznych innych niż religijne i spirytualne, których manifestacje językowe (i nie tylko) – w mediach tradycyjnych lub nowoczesnych – rozpoznać można w kategoriach obrzędu, mającego wpływ na dokonujące się w rzeczywistości zmiany. Obecna seria „Napisu” porusza również kwestie znaczenia ceremoniałów, ich związku ze słowem, poziomów rytualizacji życia czy też śmierci, co pozwoliło na pełniejsze poznanie i zrozumienie społeczno-kulturowych zachowań człowieka związanych ze zjawiskiem rytualności, których tak liczne i ważne ślady odnaleźć można w literaturze i kulturze.
 

Opis | Spis treści
„Napis”, seria XVI 2010