• „Napis” XXII (2016)
 • „Napis” XXI (2015)
 • „Napis” XX (2014)
 • „Napis” XIX (2013)
 • „Napis” XVIII (2012)
 • „Napis” XVII (2011)
 • „Napis” XVI (2010)
 • „Napis” XV (2009)
 • „Napis” XIV (2008)
 • „Napis” XIII (2007)
 • „Napis” XII (2006)
 • „Napis” XI (2005)
 • „Napis” X (2004)
 • „Napis” IX (2003)
 • „Napis” VIII (2002)
 • „Napis” VII (2001)
 • „Napis” VI (2000)
 • „Napis” V (1999)
 • „Napis” IV (1998)
 • „Napis” III (1997)
 • „Napis” II (1995)
 • „Napis” I (1994)
SPIS NUMERÓW / XIV (2008) / SPIS TREŚCI

„Napis” XIV (2008)

KRZYWE ZWIERCIADŁO NA GOŚCIŃCU. LITERACKA SATYRA,

KARYKATURA, GROTESKA

Wstęp (Agnieszka Bąbel, Agata Grabowska-Kuniczuk)

Artykuł (PDF)

Marzena WYDRYCH-GAWRYLAK
Świat frantów i sowizdrzałów w wybranych utworach literatury dawnej

Artykuł (PDF)

Teresa BANAŚ
Rzeczywistość „realna” czy absurdalna? Ethos rycerski plebejusza i Żyda w dramacie sowizdrzalskim

Artykuł (PDF)

Małgorzata KRZYSZTOFIK
„Minucje nowe sowizrzałowe” Maurycjusza Trztyprztyckiego – staropolski kalendarz w krzywym zwierciadle satyry

Artykuł (PDF)

Urszula WICH
Echo polityczne i obyczajowe jako narzędzie przedstawiania świata w krzywym zwierciadle satyry i karykatury. Strategie konwersacyjne

Artykuł (PDF)

Paweł PIETRZYK
„Chleba naszego powszedniego zbawiłeś nas za panowania swego…” – o parodiach tekstów religijnych w literaturze XVII i XVIII stulecia

Artykuł (PDF)

Maria WICHOWA
O nikczemności żartów i śmiechu świeckiego, czyli płacz Heraklita i śmiech Demokryta chrześcijańskiego w piśmiennictwie ascetyczno-medytacyjnym doby potrydenckiej w Polsce

Artykuł (PDF)

Maria BARŁOWSKA
Wśród oracji komicznych XVII wieku

Artykuł (PDF)

Tomasz ŚLĘCZKA
Od żartu do anegdoty. Komiczne aspekty pamiętników wojennych XVII wieku

Artykuł (PDF)

Marcin BAUER
O funkcjach humoru w pamiętnikach Jakuba Łosia i Jana Władysława Poczobuta Odlanickiego

Artykuł (PDF)

Dariusz DYBEK
Piękne panny, grzeczne wdowy i herbowne baby – postaci kobiece w „Poczcie herbów” oraz „Odjemku od Herbów szlacheckich” Wacława Potockiego

Artykuł (PDF)

Iwona MACIEJEWSKA
Wenera w krzywym zwierciadle. O powinowactwach satyry, ironii i erotyki w literaturze wieków dawnych

Artykuł (PDF)

Piotr PIRECKI
Tragizm komiczny. O niektórych aspektach techniki dramatycznej w utworach Piotra Krasuskiego „Daniel” i „Alzyra”

Artykuł (PDF)

Beata CIESZYŃSKA
Ostrze w pierś „polskiej” zdrady. Satyra i karykatura w służbie groźby w poemacie “The Apostate Prince, or Satyr against the King of Poland” Richarda Burridge’a (1700)

Artykuł (PDF)

Sławomir BACZEWSKI
Karykatura – groteska – ironia – humor w literaturze czasów saskich: Jan Stanisław Jabłonowski i Karol Mikołaj Juniewicz

Artykuł (PDF)

Wojciech KALISZEWSKI
Satyra a proroctwo w wierszach elekcyjnych ostatniego bezkrólewia. Uwagi o intertekstualności

Artykuł (PDF)

Alicja LEWANDOWSKA
„Niech zdrów czyta, ale wesoło…” – dydaktyczna funkcja komizmu w wybranych satyrach Gracjana Piotrowskiego

Artykuł (PDF)

Krystyna MAKSIMOWICZ
Wpływ pierwiastka komicznego na kształtowanie opinii publicznej w utworach poetyckich czasu konfederacji targowickiej

Artykuł (PDF)

Aurelia HAS
Znaczenie czarnego humoru w wierszach nagrobkowych z czasów powstania kościuszkowskiego

Artykuł (PDF)

Danuta KOWALEWSKA
Satyryczne funkcje rekwizytów magicznych

Artykuł (PDF)

Małgorzata CHACHAJ
Karykaturalny obraz prześladowców narodu polskiego w niepublikowanej powieści Juliana Ursyna Niemcewicza „Władysław Bojomir”

Artykuł (PDF)

Katarzyna PUZIO
Oswajanie grozy. O humorze „Nie-bajek” Henryka Rzewuskiego

Artykuł (PDF)

Tadeusz BUDREWICZ
Pozytywistyczny poemat humorystyczny

Artykuł (PDF)

Magdalena DZIUGIEŁ-ŁAGUNA
Język maski. O funkcjach ironii w tomie „Chwile” Elizy Orzeszkowej

Artykuł (PDF)

Grażyna LEGUTKO
Literaci i prasa warszawska pod pręgierzem satyry Gustawa Daniłowskiego

Artykuł (PDF)

Sabina BRZOZOWSKA
Micińskiego teatr dziwów. Groteska w „Nocy rabinowej”, „Termopilach polskich” i „Królewnie Orlicy”

Artykuł (PDF)

Marek PĄKCIŃSKI
Ironiczny „skok stylu”: Miciński i Witkacy pomiędzy wzniosłością a groteską

Artykuł (PDF)

Aleksandra BUDREWICZ-BERATAN
Śmiech angielski po polsku. Problemy humoru w przekładach Charlesa Dickensa

Artykuł (PDF)

Agata GRABOWSKA-KUNICZUK
Absurdy codzienności w optyce komizmu u kronikarzy polskich XIX i XX wieku (na przykładzie Bolesława Prusa i Antoniego Słonimskiego)

Artykuł (PDF)

Agnieszka BĄBEL
Żart i autoironia w wybranych polskich wspomnieniach z dziewiętnastego wieku

Artykuł (PDF)

Bartłomiej SZLESZYŃSKI
Tradycja dziewiętnastowieczna w lustrze współczesnego komiksu polskiego. Kilka uwag o „Pierwszej brygadzie” i „Romantyzmie”

Artykuł (PDF)

Lech GIEMZA
Ironiczny autoportret Stanisława Barańczaka

Artykuł (PDF)

Monika JUNG
Groteskowa wizja państwa w „Kompleksie polskim” Tadeusza Konwickiego

Artykuł (PDF)

Agnieszka KRAMKOWSKA-DĄBROWSKA
„Krasnoludki rosną w lesie”. Żywioł groteski i mowy dziecięcej w prozie poetyckiej Zbigniewa Herberta

Artykuł (PDF)

Marta BOLIŃSKA
Właściwości ludyczne opowiadań i bajek terapeutycznych (na wybranych przykładach)

Artykuł (PDF)

Piotr MICHAŁOWSKI
„Amerykanin, Rusek i Polak…” Kawał polityczny w PRL-u w kontekście międzynarodowym

Artykuł (PDF)

Jerzy WINIARSKI
Wielka awantura, czy o „monidło”? Jana Himilsbacha semiotyka groteski i dyskurs humanistyczny

Artykuł (PDF)

Wiesław GODZIC
„Pora umierać”… z takim poczuciem humoru. O śmiechu w filmie i sitcomach

Artykuł (PDF)

Tadeusz RACHWAŁ
O zabawianiu

Artykuł (PDF)

Janusz MACIEJEWSKI
Posłowie

Artykuł (PDF)