• „Napis” XXII (2016)
 • „Napis” XXI (2015)
 • „Napis” XX (2014)
 • „Napis” XIX (2013)
 • „Napis” XVIII (2012)
 • „Napis” XVII (2011)
 • „Napis” XVI (2010)
 • „Napis” XV (2009)
 • „Napis” XIV (2008)
 • „Napis” XIII (2007)
 • „Napis” XII (2006)
 • „Napis” XI (2005)
 • „Napis” X (2004)
 • „Napis” IX (2003)
 • „Napis” VIII (2002)
 • „Napis” VII (2001)
 • „Napis” VI (2000)
 • „Napis” V (1999)
 • „Napis” IV (1998)
 • „Napis” III (1997)
 • „Napis” II (1995)
 • „Napis” I (1994)
SPIS NUMERÓW / XIV (2008) / OPIS

„Napis” XIV (2008)

KRZYWE ZWIERCIADŁO NA GOŚCIŃCU. LITERACKA SATYRA,

KARYKATURA, GROTESKA

Serię zatytułowaną Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, karykatura, groteska poświęcono istocie i funkcjonowaniu różnych odmian komizmu i śmiechu w kulturze, koncentrując się na takich zjawiskach jak satyra, groteska, karykatura czy parodia – zarówno w społeczeństwie współczesnym, jak i w społecznościach dawnych.

Zamieszczono tu teksty o charakterze interdyscyplinarnym zarówno z dziedziny literatury wysokiej, jak i popularnej czy folkloru, a także z obszaru pogranicznych gatunków literackich. Przedmiotem analizy osadzonych w kontekście historycznym i społecznym strategii komunikacyjnych stały się również przekazy historyczne i dokumentalne (pamiętniki, wspomnienia, prasa). Stanowiły one świadectwo konkretnych sytuacji komicznych i funkcji spełnianych w danej kulturze.

Różnorodność wykorzystywanego materiału i usytuowanie problematyki na pograniczu różnych humanistycznych dyscyplin badawczych (historia literatury polskiej i powszechnej, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, socjologia literatury i kultury) pozwala na pełniejsze poznanie i zrozumienie tego ważnego aspektu ludzkich zachowań społecznych.
 

Opis | Spis treści
„Napis”, seria XIV 2008