• „Napis” XXII (2016)
 • „Napis” XXI (2015)
 • „Napis” XX (2014)
 • „Napis” XIX (2013)
 • „Napis” XVIII (2012)
 • „Napis” XVII (2011)
 • „Napis” XVI (2010)
 • „Napis” XV (2009)
 • „Napis” XIV (2008)
 • „Napis” XIII (2007)
 • „Napis” XII (2006)
 • „Napis” XI (2005)
 • „Napis” X (2004)
 • „Napis” IX (2003)
 • „Napis” VIII (2002)
 • „Napis” VII (2001)
 • „Napis” VI (2000)
 • „Napis” V (1999)
 • „Napis” IV (1998)
 • „Napis” III (1997)
 • „Napis” II (1995)
 • „Napis” I (1994)
SPIS NUMERÓW / XIII (2007) / OPIS

„Napis” XIII (2007)

CIEŃ ZŁOTYCH SKRZYDEŁ

Tom zatytułowany Cień złotych skrzydeł. Polskie opcje napoleońskie w literaturze gromadzi przede wszystkim materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 200-lecia utworzenia Księstwa Warszawskiego, która odbyła się w październiku 2007 roku w Ośrodku Studiów Epoki Napoleońskiej przy Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Autorzy zamieszczonych w księdze tekstów ogarniają refleksją skomplikowane stosunki polsko-napoleońskie, doszukując się różnych przykładów na istnienie legendy napoleońskiej. Omówione w „Napisie” utwory to przemówienia publiczne, broszury polityczne, poezja okolicznościowa (po polsku i po łacinie, pisana zarówno przez Polaków, jak i Anglików), wspomnienia osób związanych z dworem pruskim, kazania, a także dwudziestowieczna proza artystyczna. Dopełnieniem części napoleońskiej są Varia, zawierające recenzję książki Literatura w dydaktyce staropolskiej (Łódź 2007) oraz artykuły dotyczące różnych okresów: początku XVII wieku (praca o problemach Rzeczpospolitej tego okresu w kontekście twórczości kapelana lisowczyków, księdza Wojciecha Dembołęckiego), a także czasów konfederacji targowickiej (tekst poświęcony literackiemu responsowi biskupa inflanckiego Józefa Kossakowskiego na Biblię Targowicką J.U. Niemcewicza oraz trawestacjom biblijnym Oświecenia, komentującym ówczesne wydarzenia polityczne) i lat rewolucji francuskiej (poeta Adam Łabęcki wobec ideologii politycznej we Francji końca XVIII wieku).
 

Opis | Spis treści
„Napis”, seria XIII 2007