• „Napis” XXII (2016)
 • „Napis” XXI (2015)
 • „Napis” XX (2014)
 • „Napis” XIX (2013)
 • „Napis” XVIII (2012)
 • „Napis” XVII (2011)
 • „Napis” XVI (2010)
 • „Napis” XV (2009)
 • „Napis” XIV (2008)
 • „Napis” XIII (2007)
 • „Napis” XII (2006)
 • „Napis” XI (2005)
 • „Napis” X (2004)
 • „Napis” IX (2003)
 • „Napis” VIII (2002)
 • „Napis” VII (2001)
 • „Napis” VI (2000)
 • „Napis” V (1999)
 • „Napis” IV (1998)
 • „Napis” III (1997)
 • „Napis” II (1995)
 • „Napis” I (1994)
SPIS NUMERÓW / X (2004) / SPIS TREŚCI

„Napis” X (2004)

FORMY I NORMY STOSOWNOŚCI

„Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą..." (Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

 

Rozprawy, materiały

Anna BURZYŃSKA-KAMIENIECKA
Kilka uwag o grzeczności według „Wokabularza rozmaitych i potrzebnych sentencji” z 1590 roku

Artykuł (PDF)

Maria WICHOWA
Staropolska grzeczność. O pobycie króla Władysława IV w gościnie u Stanisława Radziejowskiego w 1632 roku w świetle okolicznościowego pisma „Hospes grati animi”

Artykuł (PDF)

Michał KURAN
Formy „grzeczności” w „Przeważnej legacyi” Samuela Twardowskiego (język, literatura, historia i dyplomacja)

Artykuł (PDF)

Małgorzata TRĘBSKA
Grzecznie i niegrzecznie w weselnych oracjach. Od konkurów do zrękowin

Artykuł (PDF)

Roman KRZYWY
Sarmaci w negliżu. Staropolskie epitalamia pokładzinowe (fescenniny)

Artykuł (PDF)

Wojciech KALISZEWSKI
O grzeczności w dedykacjach czasów stanisławowskich

Artykuł (PDF)

Irena ŁOSSOWSKA
Wokół problemów prawa autorskiego, czyli spór między Piotrem Świtkowskim a Michałem Gröllem

Artykuł (PDF)

Jacek WÓJCICKI
Onufrego Kopczyńskiego mariaż gramatyki z polityką

Artykuł (PDF)

Bartłomiej SZLESZYŃSKI
„Ważna Cześnika nauka o grzeczności”. O grzeczności, prawie i porządku w sarmackich światach „Pamiątek Soplicy” Henryka Rzewuskiego i „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza

Artykuł (PDF)

Barbara ZWOLIŃSKA
O konwencji i formach grzecznościowych w listach Narcyzy Żmichowskiej (w świetle przyjmowanej przez pisarkę epistolarnej roli przyjaźni)

Artykuł (PDF)

Elżbieta MALINOWSKA
W hołdzie „królowej ideału” i „mężom sławy niespożytej”. O laudacjach jubileuszowych z drugiej połowy XIX wieku

Artykuł (PDF)

Agnieszka M. BĄBEL
Natura i osobliwości biletu wizytowego. Uwagi o zbiorze wizytówek w papierach Władysława Smoleńskiego

Artykuł (PDF)

Aleksandra SAWICKA
Skandalista Przybyszewski – życiowe i literackie faux-pas młodopolskiego Archicygana

Artykuł (PDF)

Mariola MAŁECKA
Apologia i kreacja. O przyjaźni Tadeusza Nalepińskiego z Tadeuszem Micińskim

Artykuł (PDF)

Małgorzata KOSMALA
„Narkotyki. Niemyte dusze” – dziwny poradnik Witkacego

Artykuł (PDF)

Marcin CIEŃSKI
Grzeczność (staropolska) Gombrowicza

Artykuł (PDF)

Piotr MICHAŁOWSKI
Poezja jako sztuka niegrzeczności

Artykuł (PDF)

Adam MAZURKIEWICZ
Śmierć wstydu. O zjawisku skandalu w najnowszej prozie polskiej po roku 1989

Artykuł (PDF)

Anita FRANKOWIAK
Skandal jako norma w literaturze współczesnej

Artykuł (PDF)

Joanna SZYDŁOWSKA
Besserwisser za katedrą, czyli o funkcjach prowokacji w poetyce felietonu

Artykuł (PDF)

Agata GRABOWSKA-KUNICZUK
„Wszystkie odcienie grzeczności”. Przemiany znaczeniowe pojęcia słownikowego od Lindego do Doroszewskiego

Artykuł (PDF)

Elżbieta PLESZKUN-OLEJNICZAKOWA
Pojęcie stosowności we współczesnym reportażu radiowym (na wybranych przykładach)

Artykuł (PDF)

Kinga KLIMCZAK
„Stosowny sam w sobie” – czyli rzecz o reportażu radiowym

Artykuł (PDF)

Ewa SZCZĘSNA
Grzeczność zobowiązuje, niegrzeczność prowokuje – o grzeczności i stosowności w reklamie

Artykuł (PDF)

Arkadiusz Stanisław DUDZIAK
Stosowność a promocja polityczna

Artykuł (PDF)

Monika ZAŚKO-ZIELIŃSKA
Od krytyki do ośmieszania – o stosowności w tekstach prasowych

Artykuł (PDF)

Katarzyna CZARNECKA
Epistolarne konwencje grzecznościowe w listach do redakcji czasopisma religijnego „Miłujcie się!”

Artykuł (PDF)

Monika GRABOWSKA
Konwencje grzecznościowe w dydaktyce języków obcych: „Europejski system kształcenia językowego” a rzeczywistość (na przykładzie języka francuskiego)

Artykuł (PDF)

Michał MASŁOWSKI
Rytuały jedzenia i picia we Francji i w Polsce. Rekonesans

Artykuł (PDF)

 

Recenzje, omówienia

Wojciech Kaliszewski, Kto królem będzie, czy Polak i który? Wiersze elekcyjne ostatniego bezkrólewia 1763-1764, Warszawa 2003 (Jerzy Snopek)

Agnieszka Bąbel, Muza z warząchwią. Uwagi o literaturze i kulinariach, Warszawa 2004 (Joanna Partyka)

Czy zawsze lege artis? Intelektualne podróże widziane przez pryzmat indywidualności twórczej (Dorota Kozicka, Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży, Kraków 2003 – Katarzyna Wąsala)

Recenzje, omówienia (PDF)