• „Napis” XXII (2016)
 • „Napis” XXI (2015)
 • „Napis” XX (2014)
 • „Napis” XIX (2013)
 • „Napis” XVIII (2012)
 • „Napis” XVII (2011)
 • „Napis” XVI (2010)
 • „Napis” XV (2009)
 • „Napis” XIV (2008)
 • „Napis” XIII (2007)
 • „Napis” XII (2006)
 • „Napis” XI (2005)
 • „Napis” X (2004)
 • „Napis” IX (2003)
 • „Napis” VIII (2002)
 • „Napis” VII (2001)
 • „Napis” VI (2000)
 • „Napis” V (1999)
 • „Napis” IV (1998)
 • „Napis” III (1997)
 • „Napis” II (1995)
 • „Napis” I (1994)
SPIS NUMERÓW / IX (2003) / SPIS TREŚCI

„Napis” IX (2003)

POŻEGNANIA, PAMIĘTANIA…

Rozprawy, materiały

Alicja ZDZIECHIEWICZ
Obraz kobiety w staropolskich popularnych poradnikach medycznych

Artykuł (PDF)

Teresa BANASIOWA
Konsolacyjne i laudacyjne wiersze żałobne autorów polskich z pierwszej połowy XVII wieku – wybrane zagadnienia z zakresu genologii i topiki

Artykuł (PDF)

Michał KURAN
Utwory funeralne ku czci księcia Janusza Wiśniowieckiego (Czarliński, Giżycki, Fatowicz). U genezy eposu biograficznego Samuela Twardowskiego

Artykuł (PDF)

Halina POPŁAWSKA
Rękopiśmienne „Kantyczki po polsku” z XVII wieku – problemy proweniencji i autorstwa

Artykuł (PDF)

Ewa ROT
Klęska awanturnicy w „Mowie ostatniej…” Jana Gawińskiego. Historia a tradycja literacka

Artykuł (PDF)

Patrycja POTONIEC
Jan Chryzostom Pasek i jego badacze – dwie sztuki postaciowania

Artykuł (PDF)

Maria WICHOWA
Ks. Benedykt Chmielowski – „wielki lingwista”, biegły znawca i obrońca łaciny (w świetle „Nowych Aten”)

Artykuł (PDF)

Joanna NAPIÓRKOWSKA
„Popielec” Urbana Szostowicza – nieznany utwór nieznanego autora

Artykuł (PDF)

Jacek WÓJCICKI
Stanisław Kostka Potocki i mowa ku czci poległych w roku 1809

Artykuł (PDF)

Dorota SAMBORSKA-KUKUĆ
Bardowie rezydenci. Fenomen poety dworskiego w świetle pamiętników ze wschodnich kresów Rzeczypospolitej I połowy XIX wieku

Artykuł (PDF)

Agata ROĆKO
Świat wspomnień Ewy Felińskiej z Wendorffów

Artykuł (PDF)

Agnieszka DĘBSKA
Od Pyjasa do Popiełuszki. Obraz „męczennika politycznego” w poezji

Artykuł (PDF)

Maciej WRÓBLEWSKI
Intelektualny i emocjonalny charakter działań pisarskich w koncepcji Jana Rymarkiewicza

Artykuł (PDF)

Piotr MICHAŁOWSKI
Hiperbola w reklamie i panegiryku

Artykuł (PDF)

Małgorzata SZPAKOWSKA
Listy w sprawach osobistych na łamach prasy

Artykuł (PDF)

Katarzyna CZARNECKA
Warsztaty twórczego pisania jako zadanie retoryczne

Artykuł (PDF)

 

Recenzje, omówienia

Historie nie tylko tragiczne… (Katarzyna Wąsala)

Wojciech J. Podgórski, Poeci na tułaczce. W kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940-1947, Warszawa 2002 (Irena Łossowska)

Recenzje, omówienia (PDF)