• „Napis” XXII (2016)
 • „Napis” XXI (2015)
 • „Napis” XX (2014)
 • „Napis” XIX (2013)
 • „Napis” XVIII (2012)
 • „Napis” XVII (2011)
 • „Napis” XVI (2010)
 • „Napis” XV (2009)
 • „Napis” XIV (2008)
 • „Napis” XIII (2007)
 • „Napis” XII (2006)
 • „Napis” XI (2005)
 • „Napis” X (2004)
 • „Napis” IX (2003)
 • „Napis” VIII (2002)
 • „Napis” VII (2001)
 • „Napis” VI (2000)
 • „Napis” V (1999)
 • „Napis” IV (1998)
 • „Napis” III (1997)
 • „Napis” II (1995)
 • „Napis” I (1994)
SPIS NUMERÓW / VII (2001) / SPIS TREŚCI

„Napis” VII (2001)

BELLONA, KLIO, KAMENA... LITERATURA WOBEC WOJEN

Bellona, Klio, Kamena... Literatura wobec wojen (Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

 

Rozprawy, materiały

Jerzy STRZELCZYK
Wojna z niewiernymi w opinii chrześcijańskiego Zachodu

Artykuł (PDF)

Dariusz WYBRANOWSKI
Obraz wojen krzyżowych i krzyżowców w prozie Zofii Kossak, Jana Dobraczyńskiego i Jarosława Iwaszkiewicza

Artykuł (PDF)

Tadeusz Marian NOWAK
Zagadnienie wojny sprawiedliwej w polskiej literaturze prawnej XV i XVI wieku

Artykuł (PDF)

Marek PLEWCZYŃSKI
Obraz cudzoziemskich żołnierzy w piśmiennictwie wojskowym XVI wieku

Artykuł (PDF)

Marek JANICKI
Pochówki i pamięć poległych (XIV-XVII w.)

Artykuł (PDF)

Bogusław PFEIFFER
Wizerunek rycerza i obrońcy ojczyzny w twórczości Jana Jurkowskiego

Artykuł (PDF)

Stanisław Borsza: Cara moskiewskiego wyprawa naonczas do Moskwy z panem wojewodą sendomirskim i z inszym rycerstwem Anno Domini 1604 (opr. Janusz Byliński)

Artykuł (PDF)

Renata GAŁAJ
Szlak bojowy i wizerunek wojsk Jana Piotra Sapiehy w świetle pamiętników z czasów wojny moskiewskiej a rzeczywistość historyczna

Artykuł (PDF)

Aleksandra OSZCZĘDA
Mała „Iliada” – „Nemezis kraju północnego” Jakuba Duszy Podhoreckiego

Artykuł (PDF)

Urszula WÓJCICKA
Wojna polsko-rosyjska (1609-1618) w staroruskiej literaturze historycznej

Artykuł (PDF)

Elwira BUSZEWICZ
Mars w wieku miodowym. Retoryka wojny w odach Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Artykuł (PDF)

Michał KURAN
Kampania smoleńska Władysława IV (1634) w twórczości Samuela ze Skrzypny Twardowskiego

Artykuł (PDF)

Piotr BOREK
Obraz wojen kozackich za czasów Chmielnickiego w staropolskim pamiętnikarstwie

Artykuł (PDF)

Mirosław NAGIELSKI
Stosunki wojska ze społeczeństwem Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVII wieku w świetle poezji okolicznościowej

Artykuł (PDF)

Jakub NIEDŹWIEDŹ
Między „Wojną domową” a „Wojną chocimską” – poemat Samuela Leszczyńskiego o bitwie cudnowskiej

Artykuł (PDF)

Artur REJTER
Sarmackie widzenie świata. O stylu poezji Wespazjana Kochowskiego

Artykuł (PDF)

Anna MICHAŁOWSKA
Elegie żydowskie upamiętniające wydarzenia połowy XVII wieku

Artykuł (PDF)

Ilona CZAMAŃSKA
Wojny tureckie XIV-XVII wieku w pieśniach narodowości Europy południo-wowschodniej i środkowej

Artykuł (PDF)

Marek WAGNER
Pamiętnikarstwo wojskowe czasów Jana III Sobieskiego (1674-1696). Próba bilansu

Artykuł (PDF)

Agata ROĆKO
Rzeczpospolita czasów saskich w pamiętniku Krzysztofa Zawiszy – świat wojen, żywiołów, niepokojów

Artykuł (PDF)

Wiesław MAJEWSKI
Jędrzej Kitowicz a konfederacja barska

Artykuł (PDF)

Bronisław TREGER
Wojna w twórczości Franciszka Salezego Jezierskiego (zagadnienia wybrane)

Artykuł (PDF)

Franciszek Salezy Jezierski: Mowa przy obchodzeniu pamiątki stu lat zwycięstwa pod Wiedniem Jana III miana w Lublinie (opr. Bronisław Treger)

Artykuł (PDF)

Maria WICHOWA
Historia w kalendarzach polskich XVIII i początku XIX wieku. Literackie formy popularyzacji wiedzy o przeszłości

Artykuł (PDF)

Krystyna MAKSIMOWICZ
Poezja wobec wojny rosyjsko-tureckiej (1787-1792)

Ewa JURCZYK
Panegiryczne i antyrewolucyjne niemieckie dramaty mieszczańskie XIX wieku

Artykuł (PDF)

Artur TIMOFIEJEW
„Gdzie się dwóch światów stykają drogi…”. Problem wojny i postępu dziejowego w poglądach Cypriana Godebskiego

Artykuł (PDF)

Zofia WÓJCICKA
Dwaj przeciwnicy ideowi: Ludwik Nabielak i Maurycy Mochnacki

Artykuł (PDF)

Ludwik Nabielak do Maurycego Mochnackiego z powodu pism auxerskich (opr. Zofia Wójcicka)

Artykuł (PDF)

Beata TROJANOWSKA
Wojsko w twórczości Lwa Tołstoja z lat 1830-1864

Artykuł (PDF)

Magdalena RUDKOWSKA
Gruzy i ruiny w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego

Artykuł (PDF)

Agnieszka PAJA
Irracjonalność polskiej irredenty a terapia wspomnieniowa – „Omyłka” Bolesława Prusa

Artykuł (PDF)

Wiesław MAJEWSKI
Mazowieckie „pogranicze w ogniu” w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza

Artykuł (PDF)

Jan ORŁOWSKI
Polska w okolicznościowej poezji rosyjskiej doby pierwszej wojny światowej

Artykuł (PDF)

Ryszard HANDKE
Militaria w kreacji świata przedstawionego powieści Stefana Żeromskiego. Pisarz wobec nowych środków walki

Artykuł (PDF)

Anna SKOCZEK
Poezja stanu wojennego jako tekst kultury

Artykuł (PDF)

 

Recenzje, omówienia

Piotr Borek, Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie, fortece, tradycja, Kraków 2001 (Jacek Głażewski)

Renata Ryba, „Książę Wiśniowiecki Janusz” Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku, Katowice 2000 (Piotr Borek)

Na pograniczu kategorii genologicznych (Artur Rejter, Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej, Katowice 2000 – Katarzyna Wąsala)

„Obywatele kraju znającego wagę i cenę wolności” piszą wiersze o węgierskim październiku (Agnieszka Dębska)

Recenzje, omówienia (PDF)