• „Napis” XXII (2016)
 • „Napis” XXI (2015)
 • „Napis” XX (2014)
 • „Napis” XIX (2013)
 • „Napis” XVIII (2012)
 • „Napis” XVII (2011)
 • „Napis” XVI (2010)
 • „Napis” XV (2009)
 • „Napis” XIV (2008)
 • „Napis” XIII (2007)
 • „Napis” XII (2006)
 • „Napis” XI (2005)
 • „Napis” X (2004)
 • „Napis” IX (2003)
 • „Napis” VIII (2002)
 • „Napis” VII (2001)
 • „Napis” VI (2000)
 • „Napis” V (1999)
 • „Napis” IV (1998)
 • „Napis” III (1997)
 • „Napis” II (1995)
 • „Napis” I (1994)
SPIS NUMERÓW / VI (2000) / SPIS TREŚCI

„NAPIS” VI (2000)

Wstęp (Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

 

Rozprawy, materiały

Artur REJTER
Polifoniczność gatunkowa „Merkuriusza Polskiego” z 1661 roku

Artykuł (PDF)

Piotr KĄKOL
Wokół gdańskiego afisza teatralnego z XVIII wieku

Artykuł (PDF)

Krystyna MAKSIMOWICZ
Zagadkowe autorstwo poematu Supplex libellus populorum ad reges

Seweryn Rzewuski: Supplex libellus populorum ad reges; Pokorna prośba od ludzi do monarchów wojujących, tłum. Józef Rzewuski (opr. Krystyna Maksimowicz)

Diariusze oblężenia Jasnej Góry w roku 1771 (opr. Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

Barbara WOLSKA
Pan i pies – król i poeta. O „wierszach w materiach politycznych” Stanisława Trembeckiego z lat 1773-1798

Artykuł (PDF)

Bronisław TREGER
Gowórek herbu Rawicz… a niektóre właściwości metody pisarskiej Franciszka Salezego Jezierskiego

Artykuł (PDF)

Franciszek Salezy Jezierski: Gowórek herbu Rawicz, wojewoda sandomirski. Powieść z widoku we śnie (opr. Bronisław Treger)

Artykuł (PDF)

Eliza Orzeszkowa: Dnie (fragm., opr. Iwona Wiśniewska)

Artykuł (PDF)

Agnieszka M. BĄBEL
Przemiany tekstu kulinarnego (III-XIX w.)

Artykuł (PDF)

Ewa JURCZYK
Poradnik domowy Anny Margarethy Justiny Lindheimer

Artykuł (PDF)

Boris NOSOW
Stanisław Staszic – ostatnia przestroga dla Polski

Artykuł (PDF)

Aleksander W. LIPATOW
Rosja i Polska – „domowy spór” Słowian czy konflikt mentalności?

Artykuł (PDF)

Wiktor CHORIEW
Ingerencja ZSRR w życie kulturalne Polski (1944-1953)

Artykuł (PDF)

Irina ADELGEJM
„Polska była poetyką mego pokolenia…”. Polska w świadomości inteligencji rosyjskiej w czasach odwilży – doświadczenie Brodskiego

Artykuł (PDF)

Agnieszka DĘBSKA
Czerwiec 1956 w poezji

Artykuł (PDF)

Janusz MACIEJEWSKI
Ulotny wiersz okolicznościowy Leszka Kołakowskiego z 1973 roku

Artykuł (PDF)

Leszek Kołakowski: Lament krześcijanina nad zepsuciem świata doczesnego

Artykuł (PDF)

Anna SKOCZEK
Poezja stanu wojennego – poezja świadectwa

Artykuł (PDF)

Partia; Naukowiec; Wiersz wyborczy; Lewą marsz; Kołysanki dla wyborcy

Artykuł (PDF)

 

Recenzje, omówienia

Metafizyk, poeta dewocyjny, satyryk? O poszukiwaniu dogodnej formuły (Aleksandra Oszczęda, Poeta Wazów. Studia o okolicznościowej poezji Stanisława Grochowskiego, Wrocław 1999 – Katarzyna Wąsala)

Mieczysław Klimowicz, Polsko-niemieckie pogranicza literackie w XVIII wieku. Problemy uczestnictwa w dwu kulturach, Wrocław 1998 (Tadeusz Namowicz)

O poezji, styropianie i bardzo starych mitach (Stanisław Nawrocki, Rzeczpospolita styropienna, Warszawa 1999 – Agnieszka Dębska)

Recenzje, omówienia (PDF)