• „Napis” XXII (2016)
 • „Napis” XXI (2015)
 • „Napis” XX (2014)
 • „Napis” XIX (2013)
 • „Napis” XVIII (2012)
 • „Napis” XVII (2011)
 • „Napis” XVI (2010)
 • „Napis” XV (2009)
 • „Napis” XIV (2008)
 • „Napis” XIII (2007)
 • „Napis” XII (2006)
 • „Napis” XI (2005)
 • „Napis” X (2004)
 • „Napis” IX (2003)
 • „Napis” VIII (2002)
 • „Napis” VII (2001)
 • „Napis” VI (2000)
 • „Napis” V (1999)
 • „Napis” IV (1998)
 • „Napis” III (1997)
 • „Napis” II (1995)
 • „Napis” I (1994)
SPIS NUMERÓW / V (1999) / SPIS TREŚCI

„NAPIS” V (1999)

Wstęp (Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

 

Rozprawy, materiały

Dorota ADAMIEC
O desakralizacji językowej (na przykładzie tekstów z okresu baroku)

Artykuł (PDF)

Izabela WINIARSKA
Święci Pańscy w XVII-wiecznym ewangelickim kalendarzu z „Agendy Gdańskiej”

Artykuł (PDF)

Halina POPŁAWSKA
„Ethica albo Zwierciadło żywota Krzysztofa Pieniążka” – autobiografia parenetyczna z początku XVII wieku

Artykuł (PDF)

Maria WICHOWA
Ksiądz Benedykt Chmielowski jako uczony barokowy

Artykuł (PDF)

Magdalena ŚLUSARSKA
Felicjan Wykowski (1728-1784) – zapomniany poeta z wileńskiego środowiska pijarów litewskich

Artykuł (PDF)

Franciszek Salezy Jezierski: Dwa wystąpienia trybunalskie (opr. Bronisław Treger)

Artykuł (PDF)

Bronisław TREGER
Kaznodzieja i prześmiewca. Uwagi o niektórych zagadnieniach twórczości i życia Franciszka Salezego Jezierskiego

Artykuł (PDF)

Anna GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ
Publicystyczna dyskusja wokół „Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego” Stanisława Staszica

Artykuł (PDF)

Izabella ZATORSKA
Tragizm historii a utwory pisane po francusku przez Polaków o Polakach na San Domingo

Artykuł (PDF)

Jacek WÓJCICKI
Bóg wojny i suplika Sarmaty. Franciszek Ignacy Narocki przed Napoleonem

Artykuł (PDF)

Monika HAMANOWA
Obraz śmierci w kazaniach z czasów Księstwa Warszawskiego

Artykuł (PDF)

Zbigniew SUDOLSKI
Jan Mieczkowski, sybirak-konfederata – czyli u początków romantycznej recepcji Baru

Artykuł (PDF)

Wincenty Kamieński: Itinerarium (opr. Iwona Wiśniewska)

Artykuł (PDF)

Iwona WIŚNIEWSKA
Polak w rosyjskim mundurze. Próba komentarza do itinerarium Wincentego Kamieńskiego

Artykuł (PDF)

Grzegorz SZELWACH
Korespondencja Adama Mickiewicza ze Stefanem Garczyńskim

Artykuł (PDF)

Elżbieta Z. WICHROWSKA
„Wstań i chodź…”. Z nieznanego pamiętnika wojewody Ostrowskiego

Artykuł (PDF)

Julian Juźwikiewicz: Polacy w Ameryce, czyli pamiętnik piętnastomiesięcznego pobytu (opr. Zofia Wójcicka)

Artykuł (PDF)

Zofia WÓJCICKA
O amerykańskich wspomnieniach Juliana Juźwikiewicza

Artykuł (PDF)

Artur REJTER
Szkic fizjologiczny jako gatunek mowy

Artykuł (PDF)

Agnieszka M. BĄBEL
„Gospodyni doskonała” – pozytywizm stosowany

Artykuł (PDF)

Agnieszka DĘBSKA
Rzeczywistość przedstawiona w poezji stanu wojennego

Artykuł (PDF)

 

Recenzje, omówienia

Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego, cz. I: 1788-1789, opr. Krystyna Maksimowicz, Warszawa 1998 (Wojciech Kaliszewski)

Literatura jako element całości kulturowej (Janusz Maciejewski, Obszary i konteksty literatury, Warszawa 1998 – Danuta Dąbrowska)

Sarajewo opłakane (Agnieszka Dębska)

Dobrochna Dabert, Zbuntowane wiersze. O języku poezji stanu wojennego, Poznań 1998; Danuta Dąbrowska, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce w latach 1980-1990, Szczecin 1998 (Agnieszka Dębska)

Andrzej i Remigiusz Pettyn, Wielka księga anegdot, Bielsko-Biała 1998 (Agata Grabowska)

Marta Karasińska, Między baśnią a podwórkiem. Gry literackie w polskim dramacie dla dzieci, Poznań 1998; Alicja Baluch, Czyta, nie czyta…(o dziecku literackim), Kraków 1998 (Agnieszka Paja)

Recenzje, omówienia (PDF)