• „Napis” XXII (2016)
 • „Napis” XXI (2015)
 • „Napis” XX (2014)
 • „Napis” XIX (2013)
 • „Napis” XVIII (2012)
 • „Napis” XVII (2011)
 • „Napis” XVI (2010)
 • „Napis” XV (2009)
 • „Napis” XIV (2008)
 • „Napis” XIII (2007)
 • „Napis” XII (2006)
 • „Napis” XI (2005)
 • „Napis” X (2004)
 • „Napis” IX (2003)
 • „Napis” VIII (2002)
 • „Napis” VII (2001)
 • „Napis” VI (2000)
 • „Napis” V (1999)
 • „Napis” IV (1998)
 • „Napis” III (1997)
 • „Napis” II (1995)
 • „Napis” I (1994)
SPIS NUMERÓW / V (1999) / OPIS

„NAPIS” V (1999)

Seria obejmuje rozważania nad dziejami powszechnymi, widzianymi z jednostkowej, egzystencjalnej perspektywy w literaturze dokumentu osobistego: autobiografii i pamiętnika. Omawiani pisarze należą głównie do szlachty i reprezentują postawy typowe, lecz przy tym zmieniające się na różnych etapach historii Są wśród nich: sarmacki rycerz i gospodarz z przełomu XVI i XVII wieku; dwaj konfederaci barscy; polscy żołnierze korpusu francuskiego na San Domingo; Polak w wojsku rosyjskim z początku wieku XIX; działacz patriotyczny z okresu powstania listopadowego; emigrant polistopadowy we Francji i Stanach Zjednoczonych. Autorami omawianej poezji politycznej i publicystyki są też: duchowny pijarski; drobnoszlachecki współpracownik Kuźnicy Kołłątajowskiej; mieszczanin. Przekrojowy charakter mają omówienia kazań okresu Księstwa Warszawskiego, XIX-wiecznego gatunku literackiego: szkicu fizjologicznego, pozytywistycznego poradnictwa gospodarstwa domowego, a także poezji stanu wojennego. Osobne artykuły poświęcono Benedyktowi Chmielowskiemu i Adamowi Mickiewiczowi jako autorowi listów. W serii zamieszczono wydane z rękopisów i rzadkich druków materiały literackie, w tym wystąpienia trybunalskie Franciszka Salezego Jezierskiego i fragment pamiętnika dziadka Elizy Orzeszkowej.
 

Opis | Spis treści
„Napis”, seria V 1999