• „Napis” XXII (2016)
 • „Napis” XXI (2015)
 • „Napis” XX (2014)
 • „Napis” XIX (2013)
 • „Napis” XVIII (2012)
 • „Napis” XVII (2011)
 • „Napis” XVI (2010)
 • „Napis” XV (2009)
 • „Napis” XIV (2008)
 • „Napis” XIII (2007)
 • „Napis” XII (2006)
 • „Napis” XI (2005)
 • „Napis” X (2004)
 • „Napis” IX (2003)
 • „Napis” VIII (2002)
 • „Napis” VII (2001)
 • „Napis” VI (2000)
 • „Napis” V (1999)
 • „Napis” IV (1998)
 • „Napis” III (1997)
 • „Napis” II (1995)
 • „Napis” I (1994)
SPIS NUMERÓW / II (1995) / SPIS TREŚCI

„NAPIS” II (1995)

Wstęp (Janusz Maciejewski)

Artykuł (PDF)

 

Rozprawy, materiały

Maria WICHOWA
Problemy metodologiczne w badaniach nad literaturą stosowaną (na przykładzie twórczości Jana Ostroroga II)

Artykuł (PDF)

Edmund KOTARSKI
O gdańskiej poezji rodzinnej XVIII wieku

Artykuł (PDF)

Katarzyna SAŁKIEWICZ
Rozmowa na Polach Elizejskich między Janem Zamojskim (…) i Eustachym Potockim (…) d. 24 lutego 1768 roku zmarłym

Artykuł (PDF)

Rozmowa na Polach Elizejskich między Janem Zamojskim, kanclerzem niegdyś i hetmanem wielkim koronnym, i Eustachym Potockim, generałem artyleryi litewskiej, d. 24 lutego 1768 roku w Warszawie zmarłym (opr. Katarzyna Sałkiewicz)

Artykuł (PDF)

Jacek WÓJCICKI
Rozmowy na Polach Elizejskich królów polskich

Artykuł (PDF)

Rozmowa na Polach Elizejskich królów polskich Augusta III i Stanisława Leszczyńskiego; Rozmowa druga po śmierci między Augustem II, Augustem III synem jego i Stanisławem Leszczyńskim, królami polskimi (opr. Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

Magdalena ŚLUSARSKA
Kaznodziejstwo epoki stanisławowskiej – inspiratorzy, twórcy, odbiorcy

Artykuł (PDF)

Irena ŁOSSOWSKA
Recepcja literacka obrony i rzezi Pragi

Artykuł (PDF)

Zofia WÓJCICKA
Rocznicowa pobudka wojenna Józefa Meyznera

Artykuł (PDF)

Anna BŁASZKIEWICZ
Twórczość strajkowa maj – sierpień 1988

Artykuł (PDF)

Dorota ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK
Kultura słowa w komunikacji kaznodziejskiej – uwagi na marginesie tekstów homiletycznych i oficjalnych wypowiedzi kościelnych lat dziewięćdziesiątych

Artykuł (PDF)

 

Recenzje

Janusz Andrzej Drob: Obieg informacji w Europie w połowie XVII wieku w świetle gazet drukowanych i rękopiśmiennych gazet w zbiorach watykańskich, Lublin 1993 (Janusz Tazbir)

Franciszek Łasiewicki (autor domniemany): Pamiętnik Woźnego Cenzury, opr. i wst. poprz. Bogdan Burdziej, Toruń 1995 (Jacek Wójcicki)

Recenzje (PDF)