• „Napis” XXII (2016)
 • „Napis” XXI (2015)
 • „Napis” XX (2014)
 • „Napis” XIX (2013)
 • „Napis” XVIII (2012)
 • „Napis” XVII (2011)
 • „Napis” XVI (2010)
 • „Napis” XV (2009)
 • „Napis” XIV (2008)
 • „Napis” XIII (2007)
 • „Napis” XII (2006)
 • „Napis” XI (2005)
 • „Napis” X (2004)
 • „Napis” IX (2003)
 • „Napis” VIII (2002)
 • „Napis” VII (2001)
 • „Napis” VI (2000)
 • „Napis” V (1999)
 • „Napis” IV (1998)
 • „Napis” III (1997)
 • „Napis” II (1995)
 • „Napis” I (1994)
SPIS NUMERÓW / I (1994) / SPIS TREŚCI

„Napis” I (1994)

LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA I UŻYTKOWA

Janusz MACIEJEWSKI
Literatura okolicznościowa i użytkowa (Zamiast wstępu)

Artykuł (PDF)

Maria WICHOWA
List jako forma wypowiedzi w humanistycznych traktatach pedagogicznych powstałych na gruncie polskim

Artykuł (PDF)

Krystyna DŁUGOSZ-KURCZABOWA
Biblizmy w języku staropolskim

Artykuł (PDF)

Katarzyna SAŁKIEWICZ
Gabriel Podoski w opinii okolicznościowej literatury politycznej

Artykuł (PDF)

Rozmowa księcia prymasa Podoskiego z księdzem Przedwojewskim biskupem ekskapucynem 1769 Anno (opr. Katarzyna Sałkiewicz)

Artykuł (PDF)

Jacek WÓJCICKI
Poetyckie reakcje na porwanie Stanisława Augusta Poniatowskiego

Artykuł (PDF)

Stanisław DUBISZ
O „urządzeniu” kuchni Króla JM Stanisława Augusta

Artykuł (PDF)

Magdalena ŚLUSARSKA
Królewskie kaznodziejstwo okolicznościowe czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego

Artykuł (PDF)

Agnieszka Dorota KAWKA
Przeżycie, przestrzeń, obraz. Publiczność a okoliczności epoki

Artykuł (PDF)