Napis

„Napis” XXIV (2018)

Nie tylko wiersze, nie samyj roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich

Najnowszy numer rocznika ma mieć charakter publikacji dwujęzycznej. Jego roboczy tytuł: Nie tylko wiersze, nie samyj roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich oddaje wstępnie zamierzenia Redakcji. Chcemy odejść od tradycyjnego badania relacji literackich i kulturowych przez pryzmat „obrazów” i „stereotypów”, zamiast tego koncentrując się na wzajemnych inspiracjach (dawnych i aktualnych) oraz wspólnie realizowanych projektach o charakterze naukowym – literaturoznawczym, tekstologicznym, translatorskim, edytorskim i kulturoznawczym.

Literatura polska postrzegana jest w Rosji w bardzo zawężonej formie: głównie jako poezja, wydawana w antologiach – podobnie, w sposób jednokierunkowy, literaturę rosyjską w Polsce kojarzy się przede wszystkim z bajką (Piotr Jerszow, Iwan Kryłow, Aleksander Puszkin, teoretyczne koncepcje Władimira Proppa) oraz wielką powieścią (Fiodor Dostojewski, Lew Tołstoj, Michaił Bułhakow). Nie negując bynajmniej tych asocjacji, pragniemy zarazem wzbogacić je i zniuansować, ukazać zjawiska pojawiające się w literaturze (np. nowa fantastyka) i w badaniach dotyczących (również) kanonu literackiego obu kultur i języków (m.in. wielkie projekty edytorskie).

Proponowane tematy:

  • polsko-rosyjska współpraca naukowa w dziedzinie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa;
  • literatura i kultura rosyjska w pracach badaczy polskich;
  • kultura i/ lub literatura polska będąca przedmiotem zainteresowań naukowców rosyjskich;
  • słowiańskie systemy językowe: ich aksjologia, semantyka i wpływ na kulturę literacką;
  • wpływ literatur obcojęzycznych na rozwój gatunków literackich;
  • edytorstwo cyfrowe – wymiana doświadczeń (np. cyfrowe edycja twórczości Tołstoja i Dostojewskiego; korespondencji polskich pisarzy emigracyjnych);
  • nowe polskie przekłady arcydzieł literatury rosyjskiej („moda na Bułhakowa”);
  • cenzura w literaturze rosyjskiej i jej tłumaczeniach.

Na zgłoszenia (temat plus półstronicowe streszczenia w języku polskim i rosyjskim) czekamy do 15 lipca 2018 r., gotowe artykuły zaś prosimy przesyłać do 15 września br.

Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru spośród niezamawianych materiałów.