Inscription

“Inscription” XXIII (2017)

Letter as a specific literary genre

Letter is a genre of occasional and applied literature which characteristic feature is its great variety. It can be a biographical document but also a para-literary or literary fictional letter. Formerly in literature a letter of a writer was frequently addressed to a wider audience and intended to be read aloud. Therefore, an authentic letter could deliberately have a component of creativity and could not only be a personal document but also a literary work. A variety of works was published in a form of a letter where definitely personal engagement can be observed, not only understood as a presence of biographical elements.

The monographic issue of “Inscription” XXIII devoted to letter will raise a variety of issues important for interpretation and editing of letters:

  • letter as a biographical and historical document, a source of information about the sender and addressee / addressees (specific environment: literary, socio-political and cultural of a given period of time);
  • letter as a communication category between a sender and an addressee (letters to oneself, open letters, intimate letters and boundaries so as not to overstep the privacy of the author, letter in the context of reading aloud tradition);
  • challenges and possibilities of digital editing of correspondence (new perspectives for arrangements – sorting into groups according to themes, chronology, persons, dialogicality).
“Inscription” XXIII (2017)

Introduction: Breaking the seals. Letter as a special literary genre (Barbara Wolska)

Article (PL PDF)

I. Dissertations and materials

Family "writings" of wives and daughters of the Radziwiłł family from the 17th century

Article (PL PDF)  |  Show abstract

The intriguing trio – the role of the letters written by Konstancja Czapska née Gnińska’s in describing the marital relation between Magdalena née Czapska and Hieronim Florian Radziwiłł

Article (PL PDF)  |  Show abstract

Prose letters in "Pleasant and Useful Games" – authors, subjects, functions

Article (PL PDF)  |  Show abstract

Epistolary portrait of the imperial chamberlain – patron of Polish culture. Correspondence of Stanisław Dunin Borkowski to the author of "Parochialism"

Article (PL PDF)  |  Show abstract

From the trip to the East. About a different Europe and a fluctuation of a letter as a genre in the journey correspondence of Henryk Sienkiewicz

Article (PL PDF)  |  Show abstract

Maria Konopnicka’s letters to Majewski family in the collection of the State Archaeological Museum in Warsaw

Article (PL PDF)  |  Show abstract

"What if…" – about (two) possible and not unaccomplished emigration stories

Article (PL PDF)  |  Show abstract

A private matter, a secret matter. About the boundaries of intimacy in the correspondence between Maria Dąbrowska and Anna Kowalska in 1946–1948

Article (PL PDF)  |  Show abstract

II. Passions and editorial and text confrontations

Four unknown letters by Alexander Linowski to Adam Kazimierz Czartoryski (1804–1805)

Article (PL PDF)  |  Show abstract

Aleksander Linowski, [Letters to Adam Kazimierz Czartoryski] (edited by Bożena Mazurkowa)

Article (PL PDF)

The truth and simplicity and oddity of fashion. An unknown letter of Orzeszkowa to an unknown addressee – a dress-code anecdote

Article (PL PDF)  |  Show abstract

Letters of Jan Lemański to Stefan Żeromski and his family

Article (PL PDF)  |  Show abstract

Seven pages, seven misfortunes. Fragments of a diary written by Maria Faleńska née Trębicka from the Collection of National Library in Warsaw

Article (PL PDF)  |  Show abstract

[Fragments of Maria Faleńska's diary] (edited by Agnieszka Bąbel)

Article (PL PDF)

Editorial problems and doubts connected with the Polish edition of Maria Sieroszewska’s letters written in Russian to her father (1925–1933)

Article (PL PDF)  |  Show abstract

The work on the corpus of Polish and Russian postcards of the second half of the 20th century. The issues of transcription and annotation

Article (PL PDF)  |  Show abstract

Electronic publishing of the collection of letters – achievements and perspectives

Article (PL PDF)  |  Show abstract

III. Varia

Trembecki or Wybicki? Once again about the authorship of the poem "To Kajetan Węgierski"

Article (PL PDF)  |  Show abstract

Under scrutiny – difficult relationships between women in the novels by Zofia Niedźwiedzka

Article (PL PDF)  |  Show abstract

About the works of Kazimiera Iłłakowiczówna. Archive material from the data body of the Central Office of Press, Publishing and Entertainment from mid-1955

Article (PL PDF)  |  Show abstract

"Cuckoos fly, fly" (1987). The prototype of the story "I still hear them, I see" by Tadeusz Nowak

Article (PL PDF)  |  Show abstract

Tadeusz Nowak, Cuckoos fly, fly [fragments] (reported for print by Wiktor Gardocki)

Article (PL PDF)

Letter. Works of students of the Academy of Fine Arts in Warsaw

Illustrations

Comments of authors for the photos

Comments (PL PDF)

IV. Reviews

Marcin LUTOMIERSKI, Letters of emigrants (Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Letters 1941-1956, elab. by Beata Dorosz in cooperation with Paweł Kądziela, Publishing House of the Institute of Literary Research, Warsaw 2016, pp. 643)

Review (PL PDF)

Marek PĄKCIŃSKI, Towards rapprochement with Russian culture (Anna Sobieska, Around Aleksander Błok. From the history of Polish fascinations with Russian culture and literature, Publishing House of the Institute of Literary Research, Warsaw 2015, pp. 448)

Review (PL PDF)

Irena KADULSKA, Calligraphy – the art of Chinese characters【书法——中国文字的艺术】(Sun Min, Paper, ink and brush, or the treatise on Chinese calligraphy, translation: Team: K. Burkiewicz, J. Jaś, D. Jaśkowski, I. Sochacka, M. Souffez, M. Sztuka under the supervision of prof. Wu Lan, verification of translation W. Borkowski, Publishing House of the Gdansk University, Gdańsk 2017, pp. 237, 1 nlb., illustration 170 [numbering of illustrations in chapters])

Review (PL PDF)

Notes on the authors of articles

Article (PL PDF)

vignette

Autorka pracy: Zuzanna Bochenek

Autorka pracy: Zuzanna Bochenek

Najgłębszą i najbardziej wymowną formą wyrażenia siebie jest dla mnie list. Wysłanie do kogoś listu jest równoznaczne z bezpowrotnym podzieleniem się z kimś intymną sferą swoich emocji. Słowo wypowiedziane znika, a zapisane – staje się materialnym, trwałym śladem. Adresat od momentu otrzymania listu sprawuje nad nim władzę, a nadawca jest od niego uzależniony; zarówno emocjonalnie, jak i psychicznie.

Autorka pracy: Emilia Wisła

Autorka pracy: Emilia Wisła

„Czas umarł na czas. Ja umarło na ja. Nie ma ja. Się jest. Się jest się. Się jest duch. Się jest nikt”.

(Edward Stachura, Się1)

1 E. Stachura, Się, w: idem, Poezja i proza. Opowiadania, red. H. Bereza, Warszawa 1982, s. 421.

Autorka pracy: Alicja Kamińska

Autorka pracy: Alicja Kamińska

Jedna z sióstr mojego pradziadka została przesiedlona na wschód i tam już pozostała. Mój dziadek chyba nigdy nie poznał osobiście swojej ciotki, niemniej przez lata pisywali do siebie listy. Kiedyś ciocia przesłała mu zdjęcie całej rodziny, która przebywała na obczyźnie.

Autorka pracy: Marta Chudek

Autorka pracy: Marta Chudek

Współcześnie listy nie spełniają już tak ważnej funkcji jak choćby dwadzieścia lat temu. Niemniej jednak pozostają dokumentami, które mogą przybliżyć poglądy i osobowość ich nadawcy. Są więc pewnego rodzaju biografią i pamiątką umożliwiającą nam poznanie ich autora. Nieistotne jest, czy to członek naszej rodziny, czy ulubiony artysta, którego dzieła podziwiamy. Każdy list opowiada swoją własną historię.

Autor pracy: Łukasz Horbów

Autor pracy: Łukasz Horbów

„Świat listu został roztrzaskany przez telefon, teraz atakuje go skrzyżowanie telefonu i listu, niechlujny i szybki mutant w postaci e-maila. Ale w naszym narastającym luksusowym chaosie nieustannie odnajdują się i spotykają ludzie, którzy odkrywają, że w intymności kontaktu na odległość nic nie zastąpi listu, choćby był pisany na komputerze”.

(Tomasz Jastrun, Wielkie jedzenie listów2)

2 T. Jastrun, Wielkie jedzenie listów, „Polityka” z 26 września 1998 r.

Autorka pracy: Olga Bronikowska

Autorka pracy: Olga Bronikowska

List umożliwia ukazanie siebie w sposób autentyczny, ale tylko wtedy, gdy poświęci się na niego czas, zagłębiając się w zakamarki własnych uczuć.

Autorka pracy: Julia MasłoszAutorka pracy: Julia Masłosz

Autorka prac: Julia Masłosz

„To tylko papier. Co ma zostać w sercu, zostaje, nawet jak się spali list. Można przechować, a co nie ma zostać, i tak nie zostanie”.

(Haruki Murakami, Norwegian Wood3)

3 H. Murakami, Norwegian Wood, tłum. D. Marczewska i A. Zielińska-Elliott, Warszawa 2006, s. 468.

Autorka pracy: Marta Bogdańska

Autorka pracy: Marta Bogdańska

Bez komentarza.

Autorka pracy: Maja Hylewicz

Autorka pracy: Maja Hylewicz

„Lepiej piszę, niż mówię”.

(Christiane Felscherinow, Sonja Vukovic, Christiane F. Życie mimo wszystko4)

4 Ch. Felscherinow, S. Vukovic, Christiane F. Życie mimo wszystko, tłum. J. Giszczak, Warszawa 2014.

Autorka pracy: Luiza Grądziel

Autorka pracy: Luiza Grądziel

List bywa czymś niezwykłym. Napisany ręcznie nie jest do podrobienia, nie da się cofnąć napisanych słów lub z łatwością ich wyrzucić. Działają często dużo mocniej, niż słowa wypowiedziane. Na kawałku papieru wyrażamy najważniejsze uczucia, których wymówienie nie przeszłoby nam przez gardło. List daje możliwość przekazania całego siebie, dlatego jest taki wyjątkowy.

Autorka pracy: Paulina Niedzielska

Autorka pracy: Paulina Niedzielska

Kochać Cię w obliczu wyzwań dzisiejszego świata, to jak usiąść i przysypiać w fotelu, w pokoju pozbawionym światła. Gdzie nikt i nic nie zakłóci kojącej ciszy, gdzie nic innego poza nami się nie liczy. Kochać to 55 słów idących w lata. I kiedy ktoś zapyta, czy mam Cię dość, to odrzeknę, że brak Ciebie to dopiero byłaby strata.

Autor pracy: Kacper Krawczyk

Autor pracy: Kacper Krawczyk

„Jednym z uroków czytania starych listów jest to, że nie wymagają odpowiedzi”.

(Przypisywane George’owi Byronowi)

Autorka pracy: Zuzanna Będkowska

Autorka pracy: Zuzanna Będkowska

Bez komentarza.

Autor pracy: Stanisław Klucznik

Autor pracy: Stanisław Klucznik

List napisany w systemie binarnym – pozycyjnym systemie liczbowym, w którym podstawą jest liczba „2”. Do zapisu liczb potrzebne są tylko dwie cyfry: „0” i „1”, w kodzie powszechnie używanym w elektronice cyfrowej, gdzie minimalizacja liczby stanów (do dwóch) pozwala na prostą implementację sprzętową (odpowiadającą zazwyczaj stanom „wyłączony” i „włączony”) oraz na zminimalizowanie przekłamań danych. Język ten doskonale przyjął się w informatyce i kodowaniu. Jak w każdym pozycyjnym systemie liczbowym, liczby zapisuje się tu jako ciągi cyfr, z których każda jest mnożną kolejnej potęgi podstawy systemu.

Przedstawiona praca jest formą „kapsuły czasu” dla kolejnych pokoleń rozwijającej się ery technologicznej – zawiera zakodowaną informację z moimi danymi, a także aktualnymi wiadomościami związanymi z naszym krajem: począwszy od ilości ludności, rządzącej władzy czy stolicy państwa.

vignette