Inscription

“Inscription” XI (2005)

Words above boundries

The edition includes materials from a Cieszyn conference devoted to the issues of reality and conventionality of borders in literature and culture. The meeting, under the title of Words beyond borders. Literary testimonies of cultural contacts, became an opportunity to trace the history of divisions and the attempts at communicating in order to preserve continuity of tradition. Mutual permeating of cultures, evidence of friendships and antipathies in neighbourly relations, judgements on Polishness by foreigners across the ages, categories of otherness and familiarity, the borderlands of literature and culture – these are only a few of the issues explored by authors of the articles in the present volume. The articles were previously presented during the discussions (between 12 and 14 October 2005 in Cieszyn), in six thematic blocs: I Between Silesia and Courland, II Views from Beyond the Antemurale, III Polish-French Borderlands, IV Europe of Slavs – Without Borders?, V ‘Kresy’ [Eastern Borderlands] – Familiar and Exotic, VI From Above the Books. a supplement to the edition is composed of articles in the ‘Varia’ category (edition of two eighteenth-century documents with commentary, a discussion on the spoken form of a romantic letter, through a selected example), as well as reviews of recently published books.

“Inscription” XI (2005)

Słowa ponad granicami. Literackie świadectwa kontaktów kulturowych (Jacek Wójcicki)

Article (PL PDF)

Dissertations, materials

Obraz siedemnastowiecznej Polski i jej mieszkańców w oczach cudzoziemców

Article (PL PDF)

Rybałt w drodze

Article (PL PDF)

Losy i doświadczenia turecko-tatarskie Jakuba Kimikowskiego w epickiej próbie Marcina Paszkowskiego „Dzieje tureckie”

Article (PL PDF)

Nad „Przewagami elearów polskich” Wojciecha Dembołęckiego. O apologetycznym pamiętniku z walk lisowczyków w krajach monarchii habsburskiej podczas pierwszych lat wojny trzydziestoletniej

Article (PL PDF)

Zwycięstwa Jana Sobieskiego nad Turkami z perspektywy angielskiej

Article (PL PDF)

Literackie okruchy religijnych peregrynacji Brytyjczyków w Polsce (do początków XVIII wieku)

Article (PL PDF)

Obrzęd rzymski, perski, portugalski, celtycki… i sarmacki. Kultury obce w historycznych egzemplach obyczajowych na przykładzie oracji weselnych

Article (PL PDF)

Sarmacki ogląd świata w „Nowych Atenach” ks. Benedykta Chmielowskiego

Article (PL PDF)

„Die deutsche Muse wagst Dir, Herr, ein Lied zu singen”. Stanisław August Poniatowski w poezji kurlandzkiej

Article (PL PDF)

Czeskie przygody polskich oświeconych. Podróże Polaków do Czech w XVIII wieku

Article (PL PDF)

Śląsk i jego mieszkańcy w oczach Polaków w służbie Napoleona I

Article (PL PDF)

Pieśni ludowe jako dokument kontaktów Ślązaków z cudzoziemcami i obcymi krajami

Article (PL PDF)

Wobec stereotypów. Stanisława Tarnowskiego relacja z podróży do Rosji

Article (PL PDF)

Polskie „postcolonial studies”? Przypadek południowoafrykański

Article (PL PDF)

Polski zesłaniec wśród Jakutów, Japończyków i Ajnów. Świadectwa kontaktów kulturowych w pamiętnikach i wspomnieniach Wacława Sieroszewskiego

Article (PL PDF)

Jedna religia, dwie poetyki. Jana Kubisza przygoda translatorska

Article (PL PDF)

Mistrz – przyjaciel – inspirator. Jarosław Vrchlicki w oczach Zenona Przesmyckiego (Miriama) w świetle korespondencji z lat 1883-1901

Article (PL PDF)

Kobieta żydowska, kobieta czytająca

Article (PL PDF)

Zabezpieczanie księgozbiorów po II wojnie światowej w Polsce

Article (PL PDF)

Obraz Huculszczyzny w listach Stanisława Vincenta

Article (PL PDF)

Pośrednictwo lekturowe – czytelnicze inspiracje w eseistyce Józefa Czapskiego

Article (PL PDF)

Związki twórcze Julii Hartwig z kulturą francuską

Article (PL PDF)

W zwierciadle obcej literatury (recepcja Zbigniewa Herberta w Niemczech)

Article (PL PDF)

Varia

Dwugłos w sprawie Antoniego Tyzenhauza – Józef Kossakowski i Stanisław August Poniatowski

Article (PL PDF)

[Józef Kazimierz Kossakowski]: Piotruczek; Stanisław August Poniatowski: [„Czytałem kopiją Listu z Litwy…”] (opr. Marcin Kuźma)

Article (PL PDF)

Polski list romantyczny jako forma mówiona (w świetle korespondencji młodego Mickiewicza)

Article (PL PDF)

Reviews and reports

Joanna Partyka, „Żona wyćwiczona”. Kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku, Warszawa 2004 (Beata Cieszyńska)

Stanisław Roszak, Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg typu silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku, Toruń 2004 (Beata Cieszyńska)

Poezja (bezkrytycznego) świadectwa (Anna Skoczek, Poezja świadectwa i sprzeciwu. Stan wojenny w twórczości wybranych polskich poetów, Kraków 2004 – Agnieszka Dębska)

Reviews and reports (PL PDF)

vignette