Inscription

“Inscription” X (2004)

Forms and norms of appropriateness

The volume was composed as a post-conference book, entitled ‘Politeness is neither an easy, nor a small science…’ Forms and norms of propriety (Konstancin-Obory, 20-22 October 2004). It is devoted to the norms of moral appropriateness and to maintaining (as well as the historically and socially conditioned breaking of) these norms, both in occasional and practical literature. The texts have been arranged into five thematic groups: Politeness in documents of practical literature, Appropriateness in social communication and the media, Politeness and occasional literature, A picture of norm and scandal in belles-letres, Politeness of language and the language of politeness. The articles relate to, among other things: the issue of intercultural dialogue in light of grammar for foreigners, the reflection of reality in etiquette guides from different eras, the standards of politeness in advertisement and the media, as well as the rhetoric and ridicule in press articles, examples of translation practice in the context of vulgarisms, or the moral provocation preserved in belles-letres literature. The book also contains essays devoted to propriety in texts from the beginning of the sixteenth century, through Mickiewicz, Witkacy, Gombrowicz, to controversial contemporary literature.

“Inscription” X (2004)

„Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą…" (Jacek Wójcicki)

Article (PL PDF)

Dissertations, materials

Kilka uwag o grzeczności według „Wokabularza rozmaitych i potrzebnych sentencji” z 1590 roku

Article (PL PDF)

Staropolska grzeczność. O pobycie króla Władysława IV w gościnie u Stanisława Radziejowskiego w 1632 roku w świetle okolicznościowego pisma „Hospes grati animi”

Article (PL PDF)

Formy „grzeczności” w „Przeważnej legacyi” Samuela Twardowskiego (język, literatura, historia i dyplomacja)

Article (PL PDF)

Grzecznie i niegrzecznie w weselnych oracjach. Od konkurów do zrękowin

Article (PL PDF)

Sarmaci w negliżu. Staropolskie epitalamia pokładzinowe (fescenniny)

Article (PL PDF)

O grzeczności w dedykacjach czasów stanisławowskich

Article (PL PDF)

Wokół problemów prawa autorskiego, czyli spór między Piotrem Świtkowskim a Michałem Gröllem

Article (PL PDF)

Onufrego Kopczyńskiego mariaż gramatyki z polityką

Article (PL PDF)

„Ważna Cześnika nauka o grzeczności”. O grzeczności, prawie i porządku w sarmackich światach „Pamiątek Soplicy” Henryka Rzewuskiego i „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza

Article (PL PDF)

O konwencji i formach grzecznościowych w listach Narcyzy Żmichowskiej (w świetle przyjmowanej przez pisarkę epistolarnej roli przyjaźni)

Article (PL PDF)

W hołdzie „królowej ideału” i „mężom sławy niespożytej”. O laudacjach jubileuszowych z drugiej połowy XIX wieku

Article (PL PDF)

Natura i osobliwości biletu wizytowego. Uwagi o zbiorze wizytówek w papierach Władysława Smoleńskiego

Article (PL PDF)

Skandalista Przybyszewski – życiowe i literackie faux-pas młodopolskiego Archicygana

Article (PL PDF)

Apologia i kreacja. O przyjaźni Tadeusza Nalepińskiego z Tadeuszem Micińskim

Article (PL PDF)

„Narkotyki. Niemyte dusze” – dziwny poradnik Witkacego

Article (PL PDF)

Grzeczność (staropolska) Gombrowicza

Article (PL PDF)

Poezja jako sztuka niegrzeczności

Article (PL PDF)

Śmierć wstydu. O zjawisku skandalu w najnowszej prozie polskiej po roku 1989

Article (PL PDF)

Skandal jako norma w literaturze współczesnej

Article (PL PDF)

Besserwisser za katedrą, czyli o funkcjach prowokacji w poetyce felietonu

Article (PL PDF)

„Wszystkie odcienie grzeczności”. Przemiany znaczeniowe pojęcia słownikowego od Lindego do Doroszewskiego

Article (PL PDF)

Pojęcie stosowności we współczesnym reportażu radiowym (na wybranych przykładach)

Article (PL PDF)

„Stosowny sam w sobie” – czyli rzecz o reportażu radiowym

Article (PL PDF)

Grzeczność zobowiązuje, niegrzeczność prowokuje – o grzeczności i stosowności w reklamie

Article (PL PDF)

Stosowność a promocja polityczna

Article (PL PDF)

Od krytyki do ośmieszania – o stosowności w tekstach prasowych

Article (PL PDF)

Epistolarne konwencje grzecznościowe w listach do redakcji czasopisma religijnego „Miłujcie się!”

Article (PL PDF)

Konwencje grzecznościowe w dydaktyce języków obcych: „Europejski system kształcenia językowego” a rzeczywistość (na przykładzie języka francuskiego)

Article (PL PDF)

Rytuały jedzenia i picia we Francji i w Polsce. Rekonesans

Article (PL PDF)

Reviews and reports

Wojciech Kaliszewski, Kto królem będzie, czy Polak i który? Wiersze elekcyjne ostatniego bezkrólewia 1763-1764, Warszawa 2003 (Jerzy Snopek)

Agnieszka Bąbel, Muza z warząchwią. Uwagi o literaturze i kulinariach, Warszawa 2004 (Joanna Partyka)

Czy zawsze lege artis? Intelektualne podróże widziane przez pryzmat indywidualności twórczej (Dorota Kozicka, Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży, Kraków 2003 – Katarzyna Wąsala)

Reviews and reports (PL PDF)

vignette